English version

Sekulská 1, 842 50 Bratislava
telefón: (02) 65420853

Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí


Ďakujeme

Logo Microsoft

Logo ESET

Logo Chello

Logo NEXTRA


Vydavateľská a publikačná činnosť


Sekulská 1, 842 50 Bratislava; telefón: (02) 65420853, 65420844; e-mail: unss@unss.sk
Copyright by Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska XHTLM 1.0 Strict CSS 2.1
e-mail: webmaster@unss.sk