Publikácie

Publikácie vydané ÚNSS

Textové publikácie

Možnosti podpory žiakov a študentov so zrakovým postihnutím asistenčnými technológiami, formát PDF, 5,17MB

Príručka pre mladých lídrov, formát pdf, 2MB
Príručka pre mladých lídrov – tlačová verzia, formát pdf, 13,8MB

Príručka pre pracovníkov s mládežou, formát pdf, 1,8MB
Príručka pre pracovníkov s mládežou – tlačová verzia, formát pdf, 13,8MB

Toolkit for Young Leaders, formát pdf, 1,8MB
Toolkit for Young Leaders – print version, formát pdf, 14,6MB

Youth Workers’ Toolkit, formát pdf, 1,7MB
Youth Workers’ Toolkit – print version, formát pdf, 14,2MB

Nezakrývajme si oči pred násilím, Bratislava 2015, formát doc, 1,3 MB, formát pdf, 310 kB, formát pdf, graficky upravené, 200 kB

Zborník tvorby nevidiacich a slabozrakých autorov 18. ročník Dní Mateja Hrebendu, Levoča 2016, pdf, 512 kB

Zborník tvorby nevidiacich a slabozrakých autorov 17. ročník Dní Mateja Hrebendu, Bratislava 2014, pdf, 184 kB

Práva Európanov so zdravotným postihnutím I. (práva v oblasti zamestnanosti) vo formáte doc, 275kB a pdf, 335kB
Práva Európanov so zdravotným postihnutím II. (práva v oblasti dopravy) vo formáte doc, 293kB a pdf, 414kB

Časopis OKAmih
Časopis vydávaný Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Dobrá prax pre skvalitnenie výuky cudzích jazykov dospelých ľudí so zrakovým postihnutím, doc, 1512 kB

Dobrá prax pre skvalitnenie výuky cudzích jazykov dospelých ľudí so zrakovým postihnutím, pdf, 781 kB

Využitie nových informačno-komunikačných technológií za účelom zjednodušenia pracovného začlenenia mládeže so zrakovým postihnutím – poznámky k semináru, doc, 109 kB

Ako sa zrakovo postihnutý môže stať nezávislý s použitím GPS navigácie, rtf, 85 kB
Handout k semináru.

Kroky k zlepšeniu prístupnosti počítačov a dokumentov, rtf, 132 kB
Handout k semináru.

Prehľad bankových produktov a internet banking, pdf, 446 kB

Sme medzi vami, formát pdf, 742 kB
Príručka pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s ľuďmi so zrakovým postihnutím a chcú prelomiť bariéry vo vzájomnom styku. Publikácia vyšla s finančnou podporou Úradu vlády SR.

Sprístupňovanie informácií pre všetkých, pdf, 1869 kB, pristupný pdf formát, 359kB, pristupný doc formát, 378kB

Správna reč na správnom mieste – manuál sebaobhajoby osôb so zrakovým postihnutím, pdf, 1282 kB
Súhrnné informácie o modeli tréningu sebaobhajoby a o konkrétnych metódach uplatňovaných počas tréningov a seminárov sebaobhajoby.

Prístupnosť webových stránok v Slovenskej republike, pdf, 6,7 MB
Zistenia z monitoringu prístupnosti webových stránok vo verejnom a privátnom sektore pre znevýhodnených používateľov v roku 2008.

Tréning pamäti pre seniorov
Tréning je relaxačno-vzdelávacím prostriedkom pre aktívnych seniorov so zrakovým postihnutím, ktorí si chcú udržať duševnú sviežosť a vitalitu.

Metodická príručka na vytváranie a používanie prístupných e-dokumentov
Na tomto odkaze si môžete stiahnuť Metodickú príručku na vytváranie a používanie prístupných elektronických dokumentov, ktorá bola vytvorená v rámci projektu Elektronický podpis pre zrakovo postihnutých.

Príručka elektronický podpis pre zrakovo postihnutých používateľov
Na tomto mieste si môžete stiahnuť príručku Elektronický podpis pre zrakovo postihnutých používateľov, ktorá bola vytvorená v rámci projektu Elektronický podpis pre zrakovo postihnutých.

Videosúbory

Bezpečne na cestách s bielou palicou (inštruktážne video pre frekventantov autoškôl), odkaz na YouTube video

Pracujem, hoci nevidím, odkaz na stránku s videom, pridané 20.12.2013

Videosúbor Ahoj, vieš kto som?, avi, 158 MB

Videospoty projektu Sme medzi vami na stiahnutie

Časopisy Slovenskej knižnice pre nevidiacich

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vydáva tieto časopisy a kalendáre:

Časopisy v Braillovom písme

Nový život – kmeňový časopis pre nevidiacich s tradíciou od roku 1949. Prináša informácie o živote, práci a osobnostiach hnutia nevidiacich a slabozrakých, ale aj zásadné materiály z oblasti legislatívy či hospodárstva majoritnej spoločnosti.
Vychádza raz mesačne.

Vierka – časopis pre ženy. Pravidelne uverejňuje autorské články z oblasti praktického poradenstva (recepty, ručné práce, praktické rady do domácnosti a pod.).
Vychádza každé dva mesiace.

Mladosť – časopis vyhradený mládeži so zrakovým postihnutím. Prináša články o aktivitách a záujmoch nevidiacej a slabozrakej mládeže.
Vychádza každé dva mesiace.

Šach – časopis poskytuje priestor aktívnym šachistom so zrakovým postihnutím na vzájomnú odbornú komunikáciu a tiež na uverejňovanie analýz a postrehov zo šachového domáceho i zahraničného diania.
Vychádza každé dva mesiace.

Nádej – ekumenický časopis pre kresťanov.
Vychádza štvrťročne.

Kultúrno-literárny výber – časopis o literatúre, umení a kultúrnom dianí u nás i v zahraničí.
Vychádza štvrťročne.

Časopisy vo zvukovej podobe

Nový život – mutácia vydania v Braillovom písme. Vychádza mesačne na 80-minútových CD.

Prameň – zvukový magazín pre nevidiacich. Obsahuje rozhovory, reportáže so zaujímavými ľuďmi so zrakovým postihnutím, a výber článkov s rôznorodou tematikou. Vychádza dvojtýždenne na 80-minútovom CD.

Pohyb – časopis pre nevidiacich a slabozrakých priaznivcov športu. Poskytuje aktuálne informácie zo športového diania s orientáciou na telovýchovné a rekreačné pohybové aktivity nevidiacich a slabozrakých vo všetkých odvetviach a disciplínách. Vychádza mesačne na 80-minútovom CD.

Novet – novinky vedy a techniky pre nevidiacich a slabozrakých. Vychádza každé dva mesiace na 80-minútovom CD.

Nádej – mutácia časopisu v Braillovom písme. Vychádza štvrťročne na 80-minútovom CD.

Akord – zvukový magazín pre milovníkov hudby. Svojím obsahovým zameraním reflektuje rozmanité hudobné žánre a osobnosti z oblasti klasickej, inštrumentálnej i populárnej hudby. Ponúka servis podujatí, recenzie, metodické články a články zamerané na históriu či hudobnú vedu. Vychádza štvrťročne na 80-minútovom CD.

Dotyky – zvukový profesijný magazín pre nevidiacich a slabozrakých masérov. Vychádza štvrťročne na 80-minútovom CD.

Život – výber zo spoločenského časopisu pre vidiacu verejnosť. Vychádza mesačne na 80-minútovom CD.

Zdravie – výber z časopisu pre vidiacu verejnosť. Vychádza mesačne na 80-minútovom CD.

Slovenka – výber z časopisu pre vidiacu verejnosť. Vychádza mesačne na 80-minútovom CD.

Diabetik – výber z časopisu pre vidiacu verejnosť. Vychádza raz za dva mesiace na 80-minútovom CD.

Čiernotlačové časopisy

Priezor – časopis určený slabozrakým, ktorého súčasťou je aj ženský časopis Vierka, obsahuje výber článkov z časopisu Nový život a kopíruje kompletnú braillovskú mutáciu Vierky.
Vychádza každé dva mesiace v rozsahu 80 normostrán.

Časopisy v digitálnej forme

Na CD
Nový život, Vierka, Mladosť, Rozhľady, Novet, Nádej, Pohyb, Dotyky, Kultúrno-literárny výber, Akord, Šach, Veľký braillovský kalendár
Expedujú sa mesačne podľa uzávierok

E-mailový balíček
Nový život, Vierka, Mladosť, Rozhľady, Novet, Nádej, Pohyb, Dotyky, Kultúrno-literárny výber, Akord, Šach, Veľký braillovský kalendár
Expedujú sa mesačne podľa uzávierok vo formátoch .rtf alebo .txt v kódovaní pre Windows

Audioweb
Nový život, Novet, Prameň, Nádej, Pohyb, Akord, Rozhľady

Zvukové časopisy sú prístupné na webovej stránke www.skn.sk v chránenom systéme vo formáte WMA DRM 10. K dispozícii sú priebežne podľa uzávierok.

Kalendáre

Veľký braillovský – obsahuje historický a tyflologický kalendár, cena 1 €

stolový (braille + čiernotlač) – klasický kalendár, cena 2,50 €

stolový – (bez brailla) – klasický kalendár, cena 2 €

cirkevný – obsahuje kalendárium a príspevky z náboženského života, cena 1 €

Pre viac informácií navštívte www.skn.sk.

Letáky