Použitie QR kódu na sprístupnenie vytlačených informácií pre nevidiacich

QR kódy sú významným nástrojom na sprístupňovanie tlačených textových materiálov – plagátov, brožúr, dokumentov, programov, letákov, atď. V podstate akýkoľvek vytlačený dokument môže obsahovať QR kód, ktorý po nasnímaní privedie používateľa na elektronickú verziu daného dokumentu, nachádzajúcu sa na webovej stránke. Elektronická verzia dokumentu musí byť prístupná (nesmie to byť obrázok!), musí vyhovovať pravidlám pre prístupnosť webového obsahu (WCAG 2.1 – slovenská verzia). Takýmto spôsobom je možné sprístupniť akýkoľvek tlačený dokument.

Pri používaní QR kódov je dôležité dodržiavať nasledujúce pravidlá:

  • Stabilné umiestnenie QR kódu – na prednej (doporučené) alebo zadnej časti vytlačeného dokumentu vpravo dole.
  • Veľkosť QR kódu – štvorec so stranou vo veľkosti minimálne 25 mm (2,5 cm).
    Obálka časopisu s QR kódom vpravo dole
  • Ohraničenie QR kódu čiernym orámovaním pre lepšiu viditeľnosť:
    QR kód ohraničený čiernou čiarou
  • Umiestnenie QR kódu je možné zvýrazniť reliéfne, „deformáciou“ papiera, na ktorej sa QR kód nachádza.
  • QR kód musí mať dostatočný farebný kontrast oproti svojmu podkladu (na kontrolu kontrastu je možné použiť aplikáciu Colour Contrast Analyzer)
  • na prácu s QR kódom môžete použiť prístupnú aplikáciu Seeing Assistant Home

Nevidiaci používateľ cez aplikáciu vo svojom smartfóne oskenuje QR kód a dostane sa na webstránku, kde bude obsah daného printového média v prístupnej forme.