Aj vďaka vašim 2% to nevidíme až tak čierno!

Banner ku kampani 2 percentá ÚNSS.

Vaše dve percentá vrátia nevidiacich a slabozrakých späť k rodine, priateľom, do života… Vďaka vám zvládnu prácu na počítači alebo dotykovom telefóne a budú opäť v spojení so svetom. Naučíme ich Braillovo písmo, ktoré je stále základom gramotnosti nevidiacich. Budú môcť smelo vyjsť do ulíc, pretože ich naučíme chôdzu s bielou palicou. Zájsť si na poštu, do práce či na kávičku už nebude žiaden problém. Toto a ešte oveľa viac môžeme dokázať len vďaka vašim darom. Ďakujeme!

Údaje, ktoré budete potrebovať, ak nám chcete venovať svoje 2 %:
Obchodné meno (názov): Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00683876
Sídlo: Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava

Postup pre fyzické osoby – zamestnancov

 • Do 15. 2. 2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (tlačivo Vám dá zamestnávateľ) a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti (formát pdf, 36kB).
 • V Žiadosti o ročné zúčtovanie vyznačte bod VI. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona.
 • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať potrebné percentá:
  1. 2 % zo svojej zaplatenej dane – ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je však 3 €.
  2. 3 % zo svojej zaplatenej dane – môžete odviesť v prípade, že ste dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. Nezabudnite k tlačivám pridať aj Potvrdenie o vykonanej dobrovoľníckej činnosti od príslušnej organizácie či organizácií, kde ste „dobrovoľníčili“.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (formát pdf, 154kB).
 • Ak chcete, aby sme sa dozvedeli, že ste nám darovali svoje 2 % (alebo 3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov. Tak sa dozvieme, že ste nám venovali peniaze, nie však konkrétnu sumu. Iba vaše meno a adresu.
 • Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 % a tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti (dobrovoľníci aj s potvrdením o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách) doručte do 30. 4. 2021 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska, nie podľa sídla zamestnávateľa.
 • Po splnení podmienok majú daňové úrady 90 dní na prevedenie vašich 2 %, resp. 3 % v prospech Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti (formát pdf, 36kB)
Vyhlásenie o poukázaní 2 % predvyplnené pre ÚNSS na stiahnutie, formát pdf, 165kB

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

 • V príslušnom oddiele tlačiva Daňové priznanie vyplňte sumu Vami vypočítaných percent z dane:
  1. 2 % zo svojej zaplatenej dane – ide o maximálnu sumu, ktorú nám môžete poukázať v prípade, že ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je 3 €.
  2. 3 % zo svojej zaplatenej dane – týka sa však len osôb, ktoré v roku 2020 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. V tlačive označte políčko „Spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane“ a priložte potvrdenie od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste pôsobili.
 • Vybrať si môžete iba jednu organizáciu, ďakujeme, že sme to práve my. Naše údaje nájdete v úvode tohto textu.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám venovali svoje 2 alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov. Zistíme len vaše meno a adresu, nie výšku poukázanej sumy.
  Ak podávate daňové priznanie typu A, táto kolónka sa nachádza v VIII. oddiele.
  Daňové priznanie FO typ A na stiahnutie, formát pdf, 105kB
  Ak podávate daňové priznanie typu B, kolónka sa nachádza v XII. oddiele.
  Daňové priznanie FO typ B na stiahnutie, formát pdf, 177kB
 • Nezabudnite sa podpísať!
 • Riadne vyplnené daňové priznanie (ak ste v roku 2020 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín aj potvrdenie od organizácie, resp. organizácií) doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2021), na príslušný daňový úrad.
 • Po splnení podmienok (podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 31.3.2021) majú daňové úrady 90 dní na prevedenie 2 % alebo 3 % v prospech ÚNSS.

Ak podávate daňové priznanie elektronicky, formulár pre FO typ A nájdete na tomto odkaze.
Ak podávate daňové priznanie elektronicky, formulár pre FO typ B nájdete na tomto odkaze.

Postup pre právnické osoby

 • Vypočítajte si 1,0 % (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete poukázať aj menej ako 1,0 %, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  1. V prípade, že právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1,0 % z dane.
  2. V prípade, že právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Táto kolónka je v časti VI. daňového priznania.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).
 • Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok (podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 31.3.2021) má daňový úrad zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Od roku 2018 musí každá právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 1 % z dane teda môžete len priamo v elektronickom systéme.

Elektronický formulár pre právnické osoby.

Súbory na stiahnutie:

Promo plagát k 2 percentám z dane pre ÚNSS, formát PDF, 1,8MB