Legislatívne aktivity ÚNSS

Legislatívne aktivity patria dlhodobo medzi priority našej činnosti. Systematicky usilujeme o ovplyvňovanie legislatívneho prostredia určujúceho podmienky života nevidiacich a slabozrakých ľudí a činnosti našej organizácie, koncentrujúce sa najmä na jeho zlepšovanie, prípadne udržanie a nezhoršovanie. Využívame k tomu najmä možnosť zapájať sa do pripomienkového konania zasielaním pripomienok k návrhom legislatívnych noriem, ktoré sa týkajú osôb so zdravotným postihnutím, účasťou na rozporových konaniach, pokiaľ sme k nim prizvaní a v nevyhnutných prípadoch i oslovením poslancov vo výboroch Národnej rady SR. Často naše pripomienky zasielame spoločne s pripomienkami ďalších organizácií osôb so zdravotným postihnutím pod hlavičkou Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím.

Na tejto stránke budeme priebežne informovať o pripravovaných legislatívnych normách, o pripomienkach, ktoré sme zaslali predkladateľom, o tom, ako boli naše pripomienky akceptované či neakceptované. Nájdete tu i súhrnné správy o legislatívnych aktivitách pravidelne predkladané Ústrednej rade ÚNSS.