Livingbraille.eu – fórum Európskej únie nevidiacich o Braillovom písme

SABP je zástupcom Slovenska v pracovnej skupine pre Braillovo písmo Európskej únie nevidiacich (EBU). Úlohou tejto pracovnej skupiny je iniciovanie odborných diskusií o braili a uskutočňovanie aktivít na zvýšenie povedomia o braili v celoeurópskom meradle. Na podporu rozvoja informácií o Braillovom písme naprieč Európou bolo zriadené webové fórum livingbraille.eu. Domovským jazykom tu síce je angličtina, no ak ju užívateľ ovláda, môže sa do príspevkov o braili začítať a sám prispievať do tohto významného informačného zdroja o rôznych brailových zápisoch, brailových aktivitách či pomôckach. Informácie sú dostupné bez registrácie, tá je nevyhnutná iba v prípade, že chce užívateľ informácie aj zdieľať formou komentov alebo postov.

Pre viac informácií navštívte livingbraille.eu.

Informácie o braili z európskej perspektívy nájdete na stránke Európskej únie nevidiacich Promotion of Braille.

Tu sa nachádza aj video prezentácia EBU hovoriaca o tom, že brail je ako informačný zdroj pre život nevidiaceho nenahraditeľný. Video The importance of braille poukazuje na dôležitosť braillu, a tiež na to, že jeho vytvorenie nemusí byť náročný a drahý proces, ak sa správne ovládne. Video Význam Braillovho písma v slovenskom jazyku.