Program individuálneho darcovstva

Pokiaľ vás oslovuje adresná pomoc, teda chcete pomôcť konkrétnemu človeku a zmeniť jeho životný príbeh, prečítajte si viac o Programe individuálneho darcovstva.

Program sme založili v roku 2019. Jeho cieľom je pomoc tým najzraniteľnejším. Ľuďom nielen nevidiacim a slabozrakým, ale navyše žijúcim v zložitých sociálnych a ekonomických podmienkach. Získať mnohé nevyhnutné pomôcky uľahčujúce život je pre nich takmer nemožné.

Každý nevidiaci a slabozraký môže požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) o príspevok na zakúpenie kompenzačných a optických pomôcok, ktoré mu uľahčujú a zlepšujú život (napríklad PC či notebook s hlasovým výstupom alebo zväčšovacím programom, mobilný telefón pre nevidiacich, špeciálne lupy – stolové i digitálne, multifunkčné zariadenie, stroj na písanie Braillovho písma, colortest, náramkové hodiny pre nevidiacich a ďalšie). Úrad zväčša žiadostiam vyhovie, no klient nikdy nedostane plnú sumu na zakúpenie pomôcky.

Určitú časť si musí dofinancovať z vlastných zdrojov. Táto čiastka sa môže pohybovať v desiatkach, ale aj stovkách eur. Pre mnohých ľudí so zrakovým postihnutím je to značný problém. Z invalidného či starobného dôchodku je pre nich zaplatenie doplatku nemožné a pomôcku radšej oželejú. Pritom by im výrazne skvalitnila život, možno dokonca otvorila šancu na pracovné uplatnenie.

Práve preto vznikol Program individuálneho darcovstva. Každý klient ÚNSS, ktorý sa chce uchádzať o získanie nenávratného príspevku z Programu individuálneho darcovstva, si musí podať žiadosť na príslušnom krajskom stredisku ÚNSS. V nej uvedie svoju sociálnu situáciu i dôvod, v čom mu pomôcka zlepší život. Komisia každú jednu žiadosť posudzuje veľmi starostlivo a individuálne.

Zloženie komisie:

Eliška Fričovská, predsedkyňa (PR manažérka ÚNSS)
Členovia komisie: Soňa Tóthová (vedúca Oddelenia pre obhajobu práv, legislatívne aktivity a zahraničné vzťahy), Erika Forgáčová (sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie), Eka Balašková (predsedkyňa ZO Komárno), Josef Zbranek (predseda KR a ZO Nitra a člen predsedníctva ÚR ÚNSS )

Od roku 2019 komisia podporila viac ako 50 nevidiacich a slabozrakých klientov. Vďaka podpore partnerov financujúcich Program individuálneho darcovstva mohli pomôcť čiastkou viac ako 8 000 eur.

Z príbehov našich klientov…

Škoda, že som lupu nemala skôr

Pani Anka pochádza z Košíc. Do ÚNSS prišla kvôli výrazne sa zhoršujúcemu zraku. Absolvovala sociálne poradenstvo s odporúčaním zaobstarať si špeciálnu lupu. Ako vdova, ktorá okrem bežných výdavkov minie značnú časť financií na lieky, bol pre ňu vyše stoeurový doplatok na spomínanú pomôcku finančne náročný. Rozhodla sa požiadať o jej dofinancovanie prostredníctvom Programu individuálneho darcovstva. „Mojej žiadosti bolo vyhovené. Napriek tomu, že som za lupu neplatila, je to pomôcka na nezaplatenie. Je mojím najväčším pomocníkom v každodennom živote. Konečne si môžem čítať, čo chcem, aj čo potrebujem. Je to povinná výbava v mojej kabelke. Ľutujem len jednu vec, že som si ju nezabezpečila skôr. Aj keď vybavovanie príspevku z úradu práce trvalo dlho a musela som doložiť lekárske nálezy, stálo to za to,“ priznáva so spokojným úsmevom.

Pichtov stroj bola dcérkina túžba

Zuzka prišla na svet nevidiaca. Napriek tomu sa jej rodičia snažia dať všetko, čo môžu, hoci žijú v mimoriadne skromných podmienkach. „Dcérkino postihnutie sme akceptovali. Spočiatku to nebolo jednoduché, ale Pán Boh to takto rozhodol, tak sme situáciu prijali,“ vyznáva sa školáčkina mama. Dnes chodí do druhej triedy a jej veľkou túžbou bol vlastný písací stroj pre nevidiacich, pretože donedávna ho mala zapožičaný. „Zuzku sa nám podarilo integrovať do bežnej základnej školy. Pán riaditeľ nám vyšiel v ústrety, dcérka má veľmi šikovnú pani asistentku, ktorá ju učí písať aj na stroji. Z „pichťáku“ mala obrovskú radosť. Písanie jej ide výborne! Tešíme sa z nej, škola ju veľmi baví,“ hovorí spokojne. Na možnosť získať Pichtov stroj upozornili pani Zuzanu pracovníčky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. „Som im veľmi vďačná. Bohužiaľ, ja by som doplatiť zvyšnú sumu, skoro stopäťdesiat eur, finančne nezvládla.“ Sociálne pracovníčky ÚNSS sú s rodinou naďalej v kontakte. Zuzka by s nimi časom mala absolvovať aj nácvik chôdze s bielou palicou a tiež výučbu IT zručností.

Na starosti som neostala sama

Jednou z podporených klientok je i pani Veronika. Mama tínedžera, ktorej však zrakové postihnutie výrazne zasiahlo do života. Vďaka Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska získala nielen podporu, ale aj možnosť vrátiť sa k obľúbeným knihám. Odborné pracovníčky jej zaobstarali špeciálnu čítaciu lupu i osobný počítač so zväčšovacím programom. „Vďaka počítaču, s ktorým ma sociálne pracovníčky naučili aj pracovať, si môžem opäť prečítať nielen knihy, ale získať tiež informácie potrebné pre život. Pozerám si recepty, faktúry, vyhľadávam si rôzne video návody, ale aj pracovné ponuky. Ako matka mám prístup k informáciám zo synovej školy, čo je pre každého rodiča veľmi dôležité. Jednoducho, výrazne sa mi zlepšil život, pretože si všetko dokážem prečítať sama, nie som odkázaná na pomoc iných. V Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska som našla veľa podpory, pracovníčky mi dali množstvo rád, ako si zlepšiť život, prebrali sme, na aké pomôcky mám nárok, ale hlavne, na svoje starosti som neostala sama,“ hovorí pani Veronika.

Ak by ste chceli zmeniť niekoho život k lepšiemu, zlepšiť jeho náročnú životnú situáciu, možno by ste chceli pomôcť osamelému seniorovi, či nevidiacemu dieťaťu, ozvite sa na e-mail: fricovska@unss.sk. Ďakujeme…