Katalóg webových stránok ÚNSS

 • Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér
  Stránka Oddelenia prevencie architektonických a dopravných bariér s možnosťou elektronického podania žiadostí pre územné rozhodnutia, stavebné povolenia atď.
 • Biela pastelka
  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Nájdete tu základné informácie o aktuálnom ročníku, informácie o výnosoch, možnostiach spolupráce a informácie pre médiá.
 • Blindrevue
  Elektronický magazín určený používateľom informačných technológií. Magazín je zameraný na oblasť asistenčných aplikácií, prístupnosť softvéru, informovanie o novinkách, podujatiach a konferenciách. Poskytuje veľké množstvo návodov pre obsluhu bežných aplikácií s využitím asistenčných technológií pre nevidiacich a slabozrakých ľudí.
 • Časopis Dúha
  Sociálny časopis pre nevidiacich a slabozrakých občanov. Prináša informácie zo života ľudí so zrakovým postihnutím, z diania v ÚNSS, legislatívne novinky, rozhovory a mnoho ďalších zaujímavých tém. Súčasťou je aj magazín Dúhovka.
 • OKAmih
  Elektronický magazín určený širokej verejnosti, prinášajúci informácie o živote so zrakovým postihnutím. Ide o rozšírenú verziu printového titulu OKAmih, ktorý ÚNSS vydáva dvakrát ročne.
 • Prístupne.sk
  Informácie o prístupnosti na jednom mieste. Zamerané na prístupnosť informácií, webových stránok a webových aplikácií.
 • Zdravé oči už v škôlke
  Webová stránka programu s celoslovenským pokrytím zameraného na preventívne merania zraku u detí v materských školách. Stránka obsahuje informácie o poslaní programu, podklady pre médiá, formy spolupráce i možnosť online prihlásenia.

Krajské strediská ÚNSS

 • Banská Bystrica
  Informácie krajského strediska v Banskej Bystrici. Aktivity členov v kraji.
 • Bratislava
  Informácie krajského strediska v Bratislave. Aktivity členov v kraji.
 • Košice
  Informácie krajského strediska Košice. Aktivity členov v kraji.
 • Nitra
  Informácie krajského strediska v Nitre. Aktivity členov v kraji.
 • Prešov
  Informácie krajského strediska Prešov. Aktivity členov v kraji.
 • Trenčín
  Informácie krajského strediska Trenčín. Aktivity členov v kraji.
 • Trnava
  Informácie krajského strediska Trnava. Aktivity členov v kraji.
 • Žilina
  Informácie krajského strediska Žilina. Aktivity členov v kraji.

Projekty