Slovenská autorita pre Braillovo písmo (SABP)

Vládou Slovenskej republiky bol v roku 2020 zriadený inštitút SABP v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Pracovisko tohto inštitútu bolo založené na pôde Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN). Jeho zriadenie bolo významne ovplyvnené odporúčaním Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a úsilím inštitúcií poskytujúcich svoje službi nevidiacim a slabozrakým na Slovensku.

Hlavným poslaním tohto inštitútu je podpora Braillovho písma na Slovensku v tom najširšom zmysle. Pracovisko SABP na pôde SKN spolu s Radou SABP tvorí pre všetkých nevidiacich príručky zápisu Braillovho písma, ale snaží sa aj o to, aby Braillovo písmo bolo dôležitou súčasťou života nevidiacich od útleho detstva, aby ich sprevádzalo od základných škôl, pomáhalo pri štúdiu na stredných či vysokých školách a stalo sa súčasťou praktických činností v každodenných povinnostiach, pri orientovaní sa v priestore, pri usporadúvaní domácnosti alebo pri cestovaní a návštevách úradov či iných verejných priestorov. Pracuje na tom, aby všetkým nevidiacim Braillovo písmo naďalej pomáhalo jednoducho a efektívne získavať informácie z okolia.

Braillovo písmo je dôležitou súčasťou práce všetkých inštitúcií, ktoré poskytujú svoje služby nevidiacim a slabozrakým. Preto aj SABP a ÚNSS úzko spolupracujú na jeho metodickej podpore, rozvoji a implementovaní v každodennom živote. Aktivity na podporu Braillovho písma boli vždy pevnou súčasťou programu ÚNSS v podobe rôznych akcií, napríklad súťaží v písaní a čítaní Braillovho písma, olympiád, ale najmä v podobe veľkého úsilia o väčšiu podporu zo strany štátu. Toto úsilie bolo ostatne naplnené práve zriadením inštitútu SABP. O tom, čo viedlo k jej zriadeniu, sa dočítate v článku Po takmer 40-ročnom úsilí máme slovenskú autoritu pre Braillovo písmo.

Viac o SABP a aktuálnom dianí v oblasti Braillovho písma a reliéfnej grafiky sa dozviete na webovej stránke SABP.

Logo Slovenskej autority pre Braillovo písmo (SABP)