Komentované TV vysielanie

Audio komentár alebo AD (audio description) pre TV programy je možné šíriť dvomi spôsobmi – jednoduchšou technológiou AD – PREMIX a modernejšou AD – Receiver Mix, kedy je komentár prenášaný prostredníctvom samostatnej zvukovej stopy a s pôvodným zvukom programu zmiešavaný až u príjemcu. Na rozdiel od metódy AD – PREMIX umožňuje metóda AD – Receiver Mix regulovať vzájomný pomer hlasitosti komentára a pôvodného zvuku a tiež nezávisle počúvať program s komentárom (napr. cez slúchadlá) a súčasne bez komentára (ostatnými členmi domácnosti).

Technológiu AD – PREMIX používa vo svojom vysielaní skupina staníc Markíza, Doma a Dajto. Technicky náročnejší spôsobom AD – Receiver Mix začala od konca júna 2014 používať pre svoje programové služby RTVS. Všetky vysielané programy RTVS s podporou audio komentára sú zreteľne označené príslušným logom v tvare AD))). Malé sivé logo sa vysunie naľavo z loga televízie v pravom hornom rohu. Po krátkom čase sa logo skryje. Pred každým titulom podporovaným audio komentárom je odvysielaný krátky zvukový oznam: “Nasledujúci program obsahuje audio komentár”.

Aktivovanie funkcie AD – Receiver Mix (RTVS)

Nutnou podmienkou pre aktivovanie audio komentára je príjem signálu vybaveného samostatnou zvukovou stopou pre komentár. Táto požiadavka je zabezpečená v prípade, že TV signál prijímate pomocou antény na príjem digitálneho tererstriálneho (pozemného) vysielania alebo pomocou satelitu. Ak vám signál sprostredkuje operátor službou ako napríklad Magio, Orange Doma a.i. je šírenie audio komentára závislé od ponuky konkrétneho operátora, na čo je potrebné sa u daného operátora informovať. Ak vami prijímaný signál obsahuje audio stopu komentára, je ďalej potrebné mať k dispozícii TV prijímač resp. set-top-box schopný komentár spracovať a korektne reprodukovať. Komentár aktivujete na diaľkovom ovládači alebo v menu televízora/ set-top-boxu. Typy televízorov vybavených funkciou AD – Receiver Mix a spôsob aktivovania tejto funkcie popisuje článok na stránke RTVS.

Aktivovanie funkcie AD – PREMIX (TV Markíza, Doma a Dajto)

  1. Pre príjem komentára je potrebné prepnúť jazyk programu na druhú zvukovú stopu často označovanú ako “mul” (označenie sa môže líšiť v závislosti na TV prijímači alebo set-top-boxe).
  2. V prípade, že používate set-top-box, treba jazyk nastaviť na set-top-boxe. V prípade, že používate digitálny televízor s tunerom pre priamo prijímaný druh signálu (terestriálny, káblový alebo satelitný), nastavíte požadovanú voľbu v ponuke televízora. Pri týchto operáciách však zrejme budete potrebovať pomoc vidiacej osoby.
  3. Pokiaľ použijete na sledovanie televíznych programov USB televízny tuner s počítačom vybaveným čítačom obrazovky, potom v aplikácii Windows Media Center, ktorá je súčasťou OS Windows 10, si budete môcť nastaviť príjem programu s komentárom aj bez pomoci vidiacej osoby. Pri inštalácii tunera a naladení programov vám však zrejme bude musieť pomôcť vidiaca osoba.

Komentované vysielanie pre nevidiacich konečne aj na Slovensku (máj 2013), rtf, 43 kB
Podrobné informácie o komentovanom vysielaní v článku na BlindRevue.sk
Dokorán, televízny archív RTVS pre nevidiacich divákov
Prístupné vyhľadanie televíznych programov s audio komentárom v RTVS

Program komentovaného TV vysielania na stránkach RTVS (Jednotka, Dvojka) a Markíza (Markíza, Doma, Dajto)

Komentované TV vysielanie RTVS

Na stránke TV programu RTVS je možné vyfiltrovať program s audiokomentárom začiarknutím začiarkávacieho políčka AD (audiokomentár). Následne sa zobrazí len TV program, ktorý má audiokomentár.

Komentované TV vysielanie Markíza (Markíza, Doma, Dajto)

Na stránke TV programu Markíza (Markíza, Doma, Dajto) je možné vyfiltrovať program s audiokomentárom začiarknutím začiarkávacieho políčka AD-Audiokomentár. Následne sa zobrazí len TV program, ktorý má audiokomentár.