Ústredná rada ÚNSS

Ústredná rada Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej len ÚR ÚNSS) je najvyšším riadiacim orgánom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jej členovia sú volení každé 4 roky na zjazde ÚNSS a zastupujú tak všetky kraje republiky, ako aj obe zložky našej organizácie – profesionálnu aj spolkovú.

V súčasnosti je zložená z dvadsiatich troch členov, pričom väčšinu tvoria ľudia so zrakovým postihnutím. Vďaka tomu dokáže predvídať a identifikovať aktuálne problémy, ktoré predstavujú obmedzenia samostatného života ľudí so zrakovým postihnutím, a navrhovať ich efektívne riešenia.

Stretáva sa štyrikrát do roka a venuje sa širokému spektru tém, napríklad:

 • neustále zlepšovanie služieb pre klientov ÚNSS,
 • podpora spolkovej činnosti a členstva v ÚNSS,
 • stratégie prezentácie činnosti organizácie či života ľudí so zrakovým postihnutím,
 • obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím cez pripomienkovanie legislatívy,
 • nastavovanie smerovania ÚNSS v oblasti architektonickej a informačnej prístupnosti,
 • rozširovanie možností využívania Braillovho písma a reliéfnej grafiky
 • či nadväzovanie a udržiavanie spolupráce s medzinárodnými organizáciami a mnohým ďalším.

Kto ÚR ÚNSS tvorí?

Členmi ÚR ÚNSS sú predstavitelia krajských rád, volení členovia ÚNSS, odborní garanti pre oblasť špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a digitálnej prístupnosti, ako i predseda a riaditeľ našej organizácie.

Aktuálne zloženie ÚR ÚNSS

 1. Ing. Ján Podolinský – predseda ÚNSS
 2. Mgr. Tímea Hóková, PhD. – 1. podpredsedníčka ÚNSS
 3. RNDr. Branislav Mamojka, CSc. – 2. podpredseda ÚNSS, predseda Slovenského fóra osôb so zdravotným postihnutím
 4. Mgr. Michal Tkáčik – 2. podpredseda ÚNSS, koordinátor Slovenskej autority pre Braillovo písmo
 5. Mgr. Adriana Bražinová – predsedníčka Krajskej rady ÚNSS Žilina
 6. Ing. Ján Cesnek – predseda Krajskej rady ÚNSS Bratislava
 7. Mária Danielová – predsedníčka Krajskej rady ÚNSS Trenčín
 8. Ladislav Klešč – predseda Krajskej rady ÚNSS Banská Bystrica
 9. Jozef Kopaj – predseda Krajskej rady ÚNSS Trnava
 10. Jaroslav Macko – predseda Krajskej rady ÚNSS Košice
 11. Michal Muravský – predseda Krajskej rady ÚNSS Prešov
 12. Josef Zbranek – predseda Krajskej rady ÚNSS Nitra
 13. Mgr. Michaela Dlhá – metodička rozvoja spolkovej činnosti ÚNSS, odborníčka na digitálnu prístupnosť
 14. Mgr. Dagmar Filadelfiová – garantka ÚNSS pre oblasť špecializovaného sociálneho poradenstva
 15. Mgr. Ivana Frčová – garantka ÚNSS pre oblasť sociálnej rehabilitácie
 16. Peter halada – odborník v oblasti IT prístupnosti
 17. Lenka Kulíková – sekretárka Krajskej rady Košice
 18. Mgr. Darina Kválová, PhD. – výskumná pracovníčka Inštitútu pre výskum práce a rodiny
 19. Bc. Ing. Milan Měchura – odborník v oblasti dôchodkového zabezpečenia a sociálnych vecí
 20. Mgr. Renata Oláhová – sociálna poradkyňa
 21. Mgr. Stanislav Sokol – odborník v oblasti kompenzačných pomôcok
 22. Ing. Peter Teplický – garant ÚNSS pre oblasť digitálnej prístupnosti
 23. Ing. Tatiana Winterová – riaditeľka ÚNSS

Kontakt

Na priamy kontakt na členov ústrednej rady využite, prosím, adresu
ustrednarada@unss.sk

Uveďte, prosím, aj to, či sa obraciate na ÚR ÚNSS ako na celok, alebo na niektorého konkrétneho člena. Na Váš podnet alebo otázku budeme reagovať v najkratšom možnom čase. Vyhradzujeme si však právo odpovedať iba na neanonymné podnety.