Dotazník spokojnosti s poskytnutou sociálnou službou

Nachádzate sa na webstránke, kde môžete vyplniť Dotazník spokojnosti s poskytnutou sociálnou službou. Na vyplnenie dotazníka si môžete vybrať z týchto možností:

  • vyplníte online formulár
  • stiahnete si formulár, vytlačíte ho a vyplnený zašlete na našu adresu:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Sekulská 1

841 04 Bratislava

Dotazníky sú k dispozícii aj na jednotlivých krajských strediskách.

Dotazníky spokojnosti na stiahnutie

Dotazník spokojnosti s poskytnutou sociálnou službou, formát DOCX, 16kB

Dotazník spokojnosti s poskytnutou sociálnou službou, formát PDF, 100kB

Dotazník spokojnosti s poskytnutou sociálnou službou, formát RTF, 90kB