Pravidlá písania a používania Braillovho písma v Slovenskej republike

Pravidlá písania a používania Braillovho písma v Slovenskej republike predstavujú súbor pravidiel zápisov v Braillovom písme platných na Slovensku. Skladajú sa z jednotlivých príručiek podľa zložitosti a odbornosti zápisov. Sú dostupné na webstránke Slovenskej autority pre Braillovo písmo, a to vo viacerých formátoch. Formát PDF je určený pre vidiaceho čitateľa alebo pre ľudí so zrakovým znevýhodnením čítajúcich s čítačom obrazovky. Na stránke je však možné stiahnuť aj príručky vo formáte .brf, ktoré sa dajú priamo čítať na brailových riadkoch v takej podobe, v akej boli upravené pre tlač do brailu.

Základnou príručkou týchto pravidiel je ich prvá časť, Písanie znakov a symbolov v Braillovom písme v slovenských textoch a základných odborných zápisoch v šesťbodovom zápise (PDF, otvorí sa v novom okne).

V tejto základnej príručke je možné nájsť informácie o spôsobe zápisu všetkých písmen, čísel, interpunkčných znamienok, ale aj písmen gréckej abecedy či iných cudzojazyčných písmen latinky. Príručka je navrhnutá tak, aby pokrývala čo najväčší počet znakov, ktoré sa vyskytujú v bežných neodborných textoch.

Na preklad do Braillovho písma zobrazujúceho sa priamo na displeji slúži prekladač SABP, v ktorom sú obsiahnuté všetky pravidlá tejto základnej príručky. Pomocou prekladača je možné text preložiť do unikódových znakov Braillovho písma. Na obrazovke tak možno vidieť presné konfigurácie brailových buniek reprezentujúcich zadaný text.