Dary pre ÚNSS

Ďakujeme, že ste kliknutím na túto podstránku prejavili záujem podporiť činnosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska prostredníctvom darov. Váš dar môže byť použitý na:

  • celkovú podporu fungovania a zachovania našej organizácie
  • činnosť jednotlivých oddelení alebo členských zložiek ÚNSS
  • na konkrétne účely

Činnosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska je rozsiahla a komplexná. Na jej financovanie a neustále zlepšovanie je potrebné množstvo prostriedkov, ktoré sa snažíme získať všetkými dostupnými formami. Budeme preto vďační za akúkoľvek formu finančnej aj nefinančnej pomoci, ktorú nám poskytnete vy, vaši priatelia alebo zamestnávatelia.

Kosačka – dar spoločnosti Husquarna

Našu činnosť môžete podporiť:

Za vašu pomoc vám vopred ďakuje celý kolektív ÚNSS, jej členovia a klienti.