Galéria čestných členov a významných osobností

Pavol Januška

Pavol Januška
Pavol Januška, Zdroj: Archív SKN. M. Hrebendu

Bol Tajomníkom SZNS – prvá samostatná organizácia nevidiacich a slabozrakých existujúca v rokoch 1969 až 1974, najvyšším predstaviteľom slepeckého hnutia v bývalom Zväze invalidov, delegát ustanovujúceho zjazdu ÚNSS 7.4.1990.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS dňa 26.1.1991 uznesením č. 2/1991.

Jozef Hrdlík

Jozef Hrdlík
Jozef Hrdlík, Zdroj: Milan Hrdlík – syn

Bol významný predstaviteľ nevidiacich a slabozrakých v bývalom Zväze invalidov. Výrazne sa zaslúžil o pracovné uplatnenie ľudí so zrakovým postihnutím najmä na západnom Slovensku, podieľal sa na založení viacerých výrobných prevádzok v regióne Nové Zámky. Taktiež bol delegátom ustanovujúceho zjazdu ÚNSS 7.4.1990.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS dňa 26.1.1991 uznesením č. 2/1991.

Anton Sluka

Anton Sluka
Anton Sluka, Zdroj: paralympic.sk

Bol vynikajúci športovec, mimoriadne úspešný slabozraký maratónec. Získal Zlatú medailu z paraolympiády 1996 v Atlante, strieborné medaily si odniesol aj z paraolympiád v Barcelone 1992 a Sydney 2000, Dosiahol na titul majster sveta v roku 1994, okrem toho mal na konte jednu zlatú a 3 strieborné medaily z majstrovstiev Európy.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS dňa 19.9.1992 uznesením č. 3/1992.

František Gödri

František Gödri
František Gödri, Zdroj: sportency.sk

Bol taktiež vynikajúci športovec, úspešný paraolympionik v ľahkoatletickom päťboji. Dosiahol na bronzové medaily z paraolympiád v rokoch 1992 v Barcelone a 1996 v Atlante. Stal sa vicemajstrom sveta v roku 1994 a tiež trojnásobným vicemajstrom Európy.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS dňa 19.9.1992 uznesením č. 3/1992.

Rudolf Bielik

Rudolf Bielik
Rudolf Bielik, Zdroj: Mgr. Josef Bielik – synovec

Bol Čelným predstaviteľom Zväzu invalidov a nevidiacich a slabozrakých v druhej polovici dvadsiateho storočia. v osemdesiatych rokoch predsedal Okresnému výboru (?) Zväzu invalidov a Základnej organizácii zrakovo postihnutých v Považskej Bystrici. Patrí takisto medzi zakladajúcich členov ÚNSS.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS dňa 19.9.1992 uznesením č. 3/1992.

Jozef Sventek

Jozef Sventek
Jozef Sventek, Zdroj: Archív SKN M.Hrebendu

Patril medzi popredných predstaviteľov Zväzu invalidov a ľudí so zrakovým postihnutím v povojnovom Československu. Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorej bol 10 rokov riaditeľom. Bol jedným zo zakladateľov ÚNSS.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 5.-6.2.1993 uznesením č. 50/1993.

Ondrej Uhriňák

Ondrej Uhriňák
Ondrej Uhriňák, Zdroj: Archív SKN M. Hrebendu

Bol výnamnou osobnosťou v oblasti slepeckej tlače, prvý nevidiaci redaktor časopisu Nový život. Túto prácu vykonával 30 rokov.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 27.-28.10.1993 uznesením č. 103/1993.

Ondrej Sýkora

Ondrej Sýkora
Ondrej Sýkora, Zdroj: Archív SKN M. Hrebendu

Bol Popredným predstaviteľom hnutia nevidiacich a slabozrakých v druhej polovici dvadsiateho storočia. V osemdesiatych rokoch predsedal Základnej organizácie zrakovo postihnutých v Rimavskej Sobote. Patril medzi zakladajúcich členov ÚNSS.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 11.-12.2.1994 uznesením č. 143/1994.

Ján Ličko

Ján Ličko
Ján Ličko, Zdroj: Rodinný archív Manželov Ličkových

Bol prvým nevidiacim pedagógom v Slovenskej republike a spoluzakladateľ Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči, kde pôsobil 30 rokov. Taktiež 10 rokov predsedal Ústrednej kontrolnej komisii ÚNSS, bol jedným z delegátov ustanovujúceho zjazdu ÚNSS 7.4.1990.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 20.-21.11.1998 uznesením č. 117/1998.

Jozef Franer

Jozef Franer
Jozef Franer, Zdroj: Archív RSZP Levoča

Patril medzi významných nevidiacich pedagógov a spoluzakladateľov Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči, kde pôsobil viac ako 30 rokov. Bol 10 rokov podpredsedom ÚNSS a delegátom ustanovujúceho zjazdu ÚNSS 7.4.1990.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 9.-10.3.2001 uznesením č. 24/2001.

Jaroslav Kacera

Jaroslav Kacera
Jaroslav Kacera, Zdroj: Archív SKN M. Hrebendu

Významná osobnosť v oblasti slepeckej tlače, 11 rokov bol riaditeľom Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Predtým pôsobil ako šéredaktor časopisov pre nevidiacich a korektor. Významne prispel k zamestnávaniu ľudí so zrakovým postihnutím, najmä počas predchádzajúceho pôsobenia vo Výrobnom družstve invalidov Obzor. Patril medzi Zakladajúcich členov ÚNSS.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 21.-22.6.2022 uznesením č. 89/2002.

Jozef Liška

Jozef Liška
Jozef Liška, Zdroj: Rodinný archív

Významný pracovník v oblasti kompenzačných pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Práci pre ľudí so zrakovým postihnutím venoval celý profesný život – najskôr ako pracovník Ústredného výboru Zväzu invalidov, následne ako zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Tyflocomp zameranej na distribúciu kompenzačných pomôcok. Bol účastníkom ustanovujúceho zjazdu ÚNSS 7.4.1990.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR 20.-21.6.2008 uznesením č. 185/2008.

Peter Vavro

Peter Vavro
Peter Vavro, Zdroj: Archív KS ÚNSS Banská Bystrica

Bol dlhoročným funkcionárom ÚNSS – 25 rokov viedol Základnú organizáciu ÚNSS Žiar nad Hronom a pôsobil v ďalších funkciách v Banskobystrickom kraji. Patril medzi delegátov ustanovujúceho zjazdu ÚNSS 7.4.1990.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS dňa 26.10.2008 uznesením č. 5/2008.

Milan Kenda

Milan Kenda
Milan Kenda, Zdroj: Zdroj Archív ZO ÚNSS č.52

Dlhoročný funkcionár ÚNSS, 20 rokov viedol Základnú organizáciu ÚNSS Malacky-Pezinok-Senec a jedno volebné obdobie predsedal Krajskej rade ÚNSS Bratislava. Patril k popredným predstaviteľom ÚNSS v Bratislavskom kraji a taktiež medzi zakladajúcich členov ÚNSS.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 26.-27.6.2009 uznesením č. 33/2009.

Vladimír Oulehla

Vladimír Oulehla
Vladimír Oulehla, Zdroj: Česká oční optika 4/2015

Popredný Československý odborník v oblasti očnej optiky a optometrie, ako krajský optik prispel k budovaniu odborných pracovísk na Slovensku. Významne pomohol pri zriadení odborného pracoviska na KS ÚNSS Košice.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 21.-22.3.2014 uznesením č. 86/2014.

Mária Zubáková

Mária Zubáková
Mária Zubáková, Zdroj: Archív KR ÚNSS Banská Bystrica

Bola 10 rokov predsedníčkou Ústrednej kontrolnej komisie ÚNSS. Viac ako 20 rokov viedla Základnú organizáciu ÚNSS Banská Bystrica. Patrila medzi zakladajúcich členov ÚNSS.

Čestné členstvo jej bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 19.-20.6.2015 uznesením č. 156/2015.

Milan Antal

Milan Antal
Milan Antal, Zdroj: Rodinný archív

Od založenia ÚNSS pôsobí nepretržite v Krajskej rade ÚNSS Žilina, bol dlhoročným členom Ústrednej rady. Založil Základnú organizáciu ÚNSS Kysucké Nové Mesto, ktorej aj predsedá. Pred vznikom ÚNSS organizoval mládežnícky život v Zväze invalidov a redigoval slepecký mládežnický časopis Mladosť. V ÚNSS viedol aj celoštátne kluby Masérov a užívateľov počítačov Eureka. Patril medzi delegátov ustanovujúceho zjazdu ÚNSS 7.4.1990.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS dňa 16.11.2016 uznesením č. (?).

Oľga Doležalová

Oľga Doležalová
Oľga Doležalová, Zdroj: Archív KR ÚNSS Banská Bystrica

Bola dlhoročnou funkcionárkou ÚNSS, dve volebné obdobia členkou Ústrednej rady ÚNSS. V roku 1996 vybudovala Krajské stredisko ÚNSS v Banskej Bystrici. Patrí medzi zakladajúcich členov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Čestné členstvo jej bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 24.-25.11.2017 uznesením č. 47/2017.

Imrich Bartalos

Imrich Bartalos
Imrich Bartalos, Zdroj: Rodinný archív

Je zakladateľom výcviku vodiacich psov v Slovenskej republike, ako prvý riadil Výcvikovú školu pre vodiace a asistenčné psy (súčasný názov). Patrí medzi úspešných hudobných pedagógov, organizátor Profesnej komisie učiteľov hudby. V rokoch 1996 až 2022 bol členom Ústrednej rady ÚNSS a taktiež patrí medzi zakladajúcich členov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 10.-11.06.2022 uznesením č. 205/2022.

Július Bozó

Július Bozó
Július Bozó, Zdroj: Vladimír Zán

Dlhoročný funkcionár v ZO ÚNSS Rimavská Sobota, v prvých dvoch volebných obdobiach bol členom ÚR ÚNSS. Bol delegátom ustanovujúceho zjazdu ÚNSS 7.4.1990.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 10.-11.06.2022 uznesením č. 205/2022.

Ján Cesnek

Ján Cesnek
Ján Cesnek, Zdroj: Rodinný archív

Od roku 2001 aktívne vykonáva funkcie predsedu Krajskej rady ÚNSS Bratislava a predsedu Základnej organizácie ÚNSS Bratislava 1. Od uvedeného obdobia je takisto členom Ústrednej rady ÚNSS. Organizoval a stále organizuje desiatky osvetových zájazdov a kultúrnycha akcií.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 10.-11.06.2022 uznesením č. 205/2022.

Mária Danielová

Mária Danielová
Mária Danielová, Zdroj: Rodinný archív

Od vzniku ÚNSS vykonávala funkciu predsedníčky Základnej organizácie ÚNSS Topoľčany, po jej rozdelení predsedá Základnej organizácii Bánovce nad Bebravou. V roku 2010 sa stala taktiež predsedníčkou Krajskej rady ÚNSS Trenčín a členkou Ústrednej rady ÚNSS. Patrí medzi zakladajúcich členov ÚNSS.

Čestné členstvo jej bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 10.-11.06.2022 uznesením č. 205/2022.

Štefan Kopčík

Štefan Kopčík
Štefan Kopčík, Zdroj: Rodinný archív

Zakladateľ organizovaného výkonnostného športu nevidiacich a slabozrakých na Slovensku, dlhé roky stál na jeho čele. Je držiteľom piatich paraolympijských medailí v zjazdovom lyžovaní aj viacnásobným majstrom Európy v akustickej streľbe. V prvom a druhom volebnom období bol členom Ústrednej rady ÚNSS a tiež delegátom ustanovujúceho zjazdu ÚNSS 7.4.1990.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 10.-11.06.2022 uznesením č. 205/2022.

Branislav Mamojka

Branislav Mamojka
Branislav Mamojka, Zdroj: Archív ÚNSS

Je tvorcom programu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ustanovujúci zjazd ho v roku 1990 zvolil do funkcie predsedu, ktorú vykonával 32 rokov do 9. zjazdu v roku 2022. V súčasnosti je podpredsedom, od vzniku Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím (teraz Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím) v roku 2003 je aj jej predsedom. Je podpredsedom Rady vlády pre osoby so zdravotným postihnutím. Významné je jeho pôsobenie v Európskej Únii nevidiacich (EBU), v ktorej zastával viacero funkcií. Najvýznamnejšou z nich bolo predsedníctvo nominačného výboru EBU. Patril medzi delegátov ustanovujúceho zjazdu ÚNSS 7.4.1990. Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 10.-11.06.2022 uznesením č. 205/2022.

 

Milan Měchura

Milan Měchura
Milan Měchura, Zdroj: Archív ÚNSS

Je členom Ústrednej rady ÚNSS. Od roku 1996. V roku 2000 bol zvolený podpredsedom a od roku 2012 do roku 2022 bol prvým podpredsedom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Zásadný je jeho prínos v oblasti legislatívy a obhajoby záujmov občanov so zrakovým postihnutím. S mimoriadnou erudíciou sa podieľal na pripomienkovaní legislatívy najmä v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí. Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 10.-11.06.2022 uznesením č. 205/2022.

 

Milan Sabovík

Milan Sabovík
Milan Sabovík, Zdroj: Archív KR ÚNSS Košice

Od vzniku ÚNSS až do svojho úmrtia zastával funkcie člena Ústrednej rady ÚNSS, predsedu Krajskej rady ÚNSS Košice a zároveň Základnej organizácie č. 15 Košice. Podieľal sa na organizácii mnohých kultúrnych a športových podujatí v Košickom kraji. Patril medzi delegátov ustanovujúceho zjazdu ÚNSS 7.4.1990.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 10.-11.06.2022 uznesením č. 205/2022.

Jozef Tutko

Jozef Tutko
Jozef Tutko, Zdroj: Archív ÚNSS

Predseda ZO ÚNSS Trebišov, funkciu vykonával od vzniku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska do roku 2023. Bol tiež dlhoročným podpredsedom Krajskej rady ÚNSS Košice, organizátor prehliadok amatérskej umeleckej tvorby “Sečovce”. Patril medzi delegátov ustanovujúceho zjazdu ÚNSS 7.4.1990.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 10.-11.06.2022 uznesením č. 205/2022.

Ľudovít Varhánik

Ľudovít Varhánik
Ľudovít Varhánik, Zdroj: Archív SKN M. Hrebendu

Bol Významným pracovníkom v oblasti slepeckej tlače, dlhé roky pracoval ako korektor a neskôr redaktor časopisov pre nevidiacich ľudí v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Založil a viedol ekumenickú prílohu Nádej. Bol zakladajúcim členom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 10.-11.06.2022 uznesením č. 205/2022.

Eva Vilímová

Eva Vilímová
Eva Vilímová, Zdroj: Nitra Dnes 24

Významná osobnosť abilympijského hnutia, zúčastnila sa na piatich svetových abilympiádach (súťažná prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí), z ktorých si priviezla 6 medailí. Netreba zabudnúť ani na desiatky medailí zo slovenských abilympiád. Prispela množstvom metodických materiálov v oblasti ručných prác ľudí so zrakovým postihnutím. Niekoľko volebných období pracovala vo funkciách v Základnej organizácii a Krajskej rade ÚNSS Nitra.

Čestné členstvo jej bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 10.-11.06.2022 uznesením č. 205/2022.

Josef Zbranek

Josef Zbranek
Josef Zbranek, Zdroj: Rodinný archív

Od založenia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska so štvorročnou prestávkou pôsobí ako člen Ústrednej rady a predseda Základnej organizácie ÚNSS Nitra. Od roku 2000 do roku 2022 bol podpredsedom Ústrednej rady ÚNSS. Od roku 2022 zastáva funkciu predsedu Krajskej rady ÚNSS v Nitre. Významne sa zaslúžil o rozvoj spolkovej činnosti členov ÚNSS. V roku 1993 vybudoval Krajské stredisko ÚNSS v Nitre, v roku 2006 založil neziskovú organizáciu SINA Nitra. V roku 2002 priniesol na Slovensko z Českej republiky verejnú zbierku Biela pastelka. Patril medzi delegátov ustanovujúceho zjazdu ÚNSS 7.4.1990.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 10.-11.06.2022 uznesením č. 205/2022.

 

Zlatica Bertaová

Zlatica Bertaová
Zlatica Bertaová, Zdroj: Rodinný archív

Členkou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska je od roku 1995. Od tohto roku pracovala aj ako terénna sociálna pracovníčka Krajského strediska ÚNSS v Košiciach. V roku 2012 bola zvolená do funkcie predsedníčky Základnej organizácie Kráľovský Chlmec.

Čestné členstvo jej bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 24.-25.11.2023 uznesením č. 32/2023.

 

Jozef Kopaj

Jozef Kopaj
Jozef Kopaj, Zdroj: Rodinný archív

Členom ÚNSS sa stal v roku 2005, vtedy bol zvolený aj za predsedu krajskej kontrolnej komisie ÚNSS v Trnave. VI. zjazd ÚNSS ho následne zvolil v roku 2008 do Ústrednej kontrolnej komisie. V obidvoch funkciách bol do roku 2012, kedy sa stal predsedom Krajskej rady Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Trnave, a tým aj členom Ústrednej rady ÚNSS. Tieto funkcie zastáva dodnes. Má veľký podiel na rozvoji činnosti ÚNSS v Trnavskom kraji.

Čestné členstvo mu bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 24.-25.11.2023 uznesením č. 32/2023.

 

Nadežda Muščiková

Nadežda Muščiková
Nadežda Muščiková, Zdroj: Rodinný archív

V hnutí nevidiacich a slabozrakých je zapojená od roku 1984. V roku 1991 iniciovala založenie Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska  Svidník, ktorej predsedníčkou bola od roku 1999. V rokoch 2008 až 2018 zastávala funkciu predsedníčky Krajskej rady ÚNSS v Prešove, čím sa stala aj členkou Ústrednej rady ÚNSS.

V roku 2002 začala spolupracovať s poľským zväzom nevidiacich v Krosne, spolupráca pretrvala až do roku 2024. Polski związek newidomych Jej prácu ocenil udelením čestného zlatého odznaku.

Čestné členstvo jej bolo udelené na zasadnutí ÚR ÚNSS v dňoch 24.-25.11.2023 uznesením č. 32/2023.