Kontakty ÚNSS

Kontakty na Úrad ÚNSS

Adresa: Sekulská 1, 841 04 Bratislava – Karlova Ves
GPS súradnice: 48°9’45.29″N 17°2’50.47″E
Tel: 02/69 20 34 20
E-mail: unss@unss.sk
Web: https://unss.sk
Číslo účtu: 7000336032/0200 (VÚB, a.s.)
IBAN: SK31 0200 0000 0070 0033 6032
IČO: 00683876
DIČ: 2020804731

ÚNSS je občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom: VVS/1-909/90-32-11

Predseda ÚNSS

Ján Podolinský, predseda ÚNSS

Ján Podolinský
predseda ÚNSS
e-mail: predseda@unss.sk, president@unss.sk, jan.podolinsky@unss.sk

Riaditeľka ÚNSS

Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS

Tatiana Winterová
riaditeľka ÚNSS
e-mail: riaditel@unss.sk, director@unss.sk, tatiana.winterova@unss.sk
Monika Ďurčeková – asistentka riaditeľky
E-mail: monika.durcekova@unss.sk
Tel.: +421 2 69 20 34 20

Oddelenie pre vzťahy s verejnosťou a fundraising

Eliška Fričovská – PR manažérka
E-mail: eliska.fricovska@unss.sk
Tel.: +421 2 692 034 21, 0911 496 629
Michaela Holíková – manažérka pre fundraising
E-mail: holikova@unss.sk
Tel.: +421 2 692 034 21, 0905 659 444

Oddelenie sociálnych služieb

Dagmar Filadelfiová – metodička pre sociálne služby (pracovisko Banská Bystrica)
E-mail: dagmar.filadelfiova@unss.sk
Tel.: +421 48 413 42 01, 0905 477 975
Ivana Frčová – metodička pre sociálne služby (pracovisko Banská Bystrica)
E-mail: ivana.frcova@unss.sk
Tel.: +421 48 413 42 01, 0911 636 439

Centrum technických a informačných služieb (CETIS)

Peter Teplický – vedúci oddelenia, metodik pre výučbu IT technológií, lektor IT, metodik pre prístupnosť webových stránok, audity prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií
E-mail: peter.teplicky@unss.sk
Tel.: +421 903 555 736
Marek Macko – externá spolupráca – metodik pre výučbu IT technológií, administrátor
E-mail: marek.macko@unss.sk
Vojtech Regec – externá spolupráca – metodik pre prístupnosť webových stránok
E-mail: vojtech.regec@unss.sk

Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér

Pavol Korček – vedúci oddelenia, metodik v oblasti prevencie architektonických a dopravných bariér
E-mail: pavol.korcek@unss.sk
Tel.: +421 2 69 20 34 25
Mobil: 0911 469 650
Vladimíra Ezr – odborná pracovníčka pre Banskobystrický kraj
E-mail: ezr@unss.sk
Tel.: 0915 845 908
Web: http://architektonickebariery.sk

Oddelenie pre obhajobu práv, legislatívne aktivity a zahraničné vzťahy

Soňa Tóthová – metodik pre obhajobu záujmov
E-mail: tothova@unss.sk
Tel.: +421 2 69 20 34 32
Branislav Mamojka – metodik pre rozvoj zahraničných vzťahov
E-mail: branislav.mamojka@unss.sk
Tel.: +421 2 69 20 34 32

Oddelenie pre rozvoj spolkovej činnosti

Michaela Dlhá – metodička rozvoja spolkovej činnosti
E-mail: dlha@unss.sk
Tel.: +421 2 69 20 34 30, 0911 469 652

Ekonomické oddelenie

Katarína Kuľková – vedúca oddelenia
E-mail: katarina.kulkova@unss.sk
Tel.: +421 2 69 20 34 28
Zuzana Együdová – senior účtovníčka
Email: zuzana.egyudova@unss.sk
Tel.: +421 2 69 20 34 28
Adriana Ondrušová – projektová a finančná pracovníčka
Email: adriana.ondrusova@unss.sk
Tel.: 0905 936 995
Mária Frtúsová – mzdová účtovníčka a personalistka
Email: maria.frtusova@unss.sk
Tel.: +421 2 69 20 34 23
Michal Winter – hospodár
E-mail: michal.winter@unss.sk
Tel.: +421 2 69 20 34 26

Krajské strediská

Krajské stredisko Bratislava

Adresa: Sekulská 1, 841 04 Bratislava – mapa
Telefón: 02/69 20 34 41, 02/69 20 34 42
Mobil: +421 905 477 973
E-mail: unss.bratislava@unss.sk
Web: www.bratislava.unss.sk
Vedúci KS: Tomáš Bako

Krajské stredisko Banská Bystrica

Adresa: Internátna 10, 974 04 Banská Bystrica – mapa
Telefón/Fax: 048/413 42 01
Mobil: +421 905 477 975
E-mail: unss.bystrica@unss.sk
Web: www.bystrica.unss.sk
Vedúca KS: Dagmar Filadelfiová

Krajské stredisko Košice

Adresa: Park obrancov mieru 1, 040 01 Košice – mapa
Telefón: 055/632 47 15
Mobil: +421 905 490 645
E-mail: unss.kosice@unss.sk
Web: www.kosice.unss.sk
Vedúca KS: Zuzana Košuthová

Krajské stredisko Nitra

Adresa: Nedbalova 540/ 17, 949 11 Nitra – mapa
Telefón: 037/741 81 15
Mobil: +421 905 469 649
E-mail: unss.nitra@unss.sk
Web: www.nitra.unss.sk
Vedúca KS: Petra Ajdariová

Krajské stredisko Trenčín

Adresa: Námestie sv. Anny č. 9, 911 01 Trenčín – mapa
Telefón/Fax: 032/652 33 13
Mobil: +421 905 477 971
E-mail: unss.trencin@unss.sk
Web: www.trencin.unss.sk
Vedúca KS: Zora Sdurková

Krajské stredisko Trnava

Adresa: Trhová 2, 917 01 Trnava – mapa
Telefón: 033/551 27 06
Mobil: +421 911 496 639
E-mail: unss.trnava@unss.sk
Web: www.trnava.unss.sk
Vedúca KS: Lenka Patyiová

Krajské stredisko Prešov

Adresa: Kollárova 11, 080 01 Prešov – mapa
Telefón/Fax: 051/772 44 21
Mobil: +421 905 477 974
E-mail: unss.presov@unss.sk
Web: www.presov.unss.sk
Vedúca KS: Katarína Šmajdová Búšová

Krajské stredisko Žilina

Adresa: Karpatská 10, 010 08 Žilina – mapa
Telefón/Fax: 041/565 23 69
Mobil: +421 905 477 970
E-mail: unss.zilina@unss.sk
Web: www.zilina.unss.sk
Vedúca KS: Erika Kanátová

Stredisko sociálnej rehabilitácie Martin

Adresa: B. Bullu 13, 036 08 Martin – mapa
Telefón: 043/428 19 09
Mobil: 0905 977 527
E-mail: unss.martin@unss.sk
Pracovníčka: Monika Stašíková

Krajské rady

Krajská rada Bratislava

Predseda KR: Ján Cesnek
Adresa: Sekulská 1, 842 50 Bratislava

Krajská rada Banská Bystrica

Predseda KR: Ladislav Klešč
Sekretárka: Alexandra Muránska
Adresa: Internátna 10, 974 04 Banská Bystrica

Krajská rada Košice

Predseda KR: Jaroslav Macko
Sekretárka: Lenka Kulíková
Adresa: Park obrancov mieru 1, 040 01 Košice

Krajská rada Nitra

Predsedníčka KR: Josef Zbranek
Sekretárka: Oľga Držíková
Adresa: Nedbalova 540/ 17, 949 11 Nitra

Krajská rada Trenčín

Predsedníčka KR: Mária Danielová
Adresa: Námestie sv. Anny č. 9, 911 01 Trenčín

Krajská rada Trnava

Predseda KR: Jozef Kopaj
Sekretárka: Beáta Stančeková
Adresa: Trhová 2, 917 01 Trnava

Krajská rada Prešov

Predseda KR: Michal Muravský
Sekretárka: Zlatica Savkaničová
Adresa: Kollárova 11, 080 01 Prešov

Krajská rada Žilina

Predseda KR: nie je
Sekretárka: Adriana Bražinová
Adresa: Karpatská 10, 010 08 Žilina

Poradenské dni ÚNSS