Prístupnosť webových stránok a mobilných aplikácií

Logo Búrame bariéry

Aby sa ľudia so zdravotným postihnutím dokázali dostať k informáciám na webe či v mobilnej aplikácii, je potrebné, aby bol obsah aj funkcionalita webovej stránky a mobilnej aplikácie prístupné. Čo to presne znamená? Napríklad aby boli popísané obrázky prostredníctvom alternatívneho textu, aby bol obsah správne štruktúrovaný pomocou nadpisov príslušnej úrovne, aby mali tabuľky správne označené hlavičky, aby bola funkcionalita webu prístupná prostredníctvom klávesnice a ďalšie. Ak sú dodržané všetky pravidlá prístupnosti, obsah webovej stránky či mobilnej aplikácie bude prístupný nielen pre ľudí bez postihnutia, ale aj pre ľudí so zrakovým, sluchovým, mentálnym či fyzickým postihnutím. Z prístupných webových stránok a mobilných aplikácií však majú benefit napr. aj starší ľudia, ktorým sa prístupné webové stránky či mobilné aplikácie ovládajú jednoduchšie, ako neprístupné.

Pravidlá prístupnosti

Na to, aby boli webové stránky alebo mobilné aplikácie prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím, je potrebné dodržať pravidlá prístupnosti. Pravidlami prístupnosti webových stránok sa zaoberá združenie W3C – World Wide Web Consortium, medzinárodná komunita, ktorá sa stará o vývoj webových štandardov.

W3C má konkrétne na starosti Pravidlá prístupnosti webového obsahuWeb Content Accessibility Guidelines (WCAG), ktoré sú aktuálne vo verzii 2.1. Pravidlá WCAG 2.1 sú medzinárodne uznávaným štandardom, ktoré je potrebné dodržiavať, ak chcete, aby vaša webová stránka či mobilná aplikácia bola prístupná. Na Slovensku na ne odkazuje Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe, konkrétne Vyhláška č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie vo verejnej správe. Podľa týchto legislatívnych pravidiel musia webové stránky a mobilné aplikácie štátnych inštitúcií a organizácií dodržiavať pravidlá prístupnosti na úrovni A a AA WCAG 2.1.

Audit prístupnosti

Ak si chcete otestovať, nakoľko je vaša webová stránka alebo mobilná aplikácia prístupná, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka audity prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií. Po vypracovaní auditu prístupnosti sa dozviete, kde máte najväčšie nedostatky v oblasti prístupnosti a zároveň tieto chyby budú ukázané a označené na screenshotoch vašej webovej stránky či mobilnej aplikácie.

Ak sa chcete o prístupnosti dozvedieť viac

Ak by ste sa o prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií chceli dozvedieť viac, vieme pre vás pripraviť prednášku, školenie alebo kurz týkajúci sa prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií.