Služby Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči ako jediné knižnično-informačné centrum na Slovensku spustila svoju prevádzku 1. októbra 1948. Jej poslaním je spracovávanie kníh, učebníc či časopisov do Braillovho písma, zväčšeného typu čiernotlače, zvukových nahrávok, digitálnych textov a reliéfnej grafiky. Takto spracované dokumenty sú zaraďované do knižničných fondov a využívané na poskytovanie prezenčných, absenčných a zásielkových výpožičných služieb v rámci Slovenska i zahraničia. Od roku 1999 je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR.

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči poskytuje svojim klientom knižnično-informačné služby:

  • výpožičné,
  • rešeršné,
  • elektronické,
  • donáškové,
  • informačnú výchovu používateľov,
  • faktografické a bibliografické informácie.

V rámci výpožičných služieb môžu návštevníci knižnice požiadať o výpožičku:

  • absenčnú,
  • prezenčnú,
  • zásielkovú,
  • medziknižničnú.

Viac o jednotlivých službách nájdete na oficiálnej stránke SKN – www.skn.sk v sekcii Služby.