Akreditované kurzy

Od roku 2010 má Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pridelenú akreditáciu na realizáciu kurzov pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Obsahovo sa kurz zameriava na oblasti sociálnej rehabilitácie u ľudí so zrakovým postihnutím, akými sú napríklad priestorová orientácia a samostatný pohyb, nácvik sebaobslužných zručností, čítanie a písanie Braillovho písma a zraková terapia.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte oddelenie sociálnych služieb na e-mailovej adrese: poradenstvo@unss.sk.