Pozvánka na tlačovú konferenciu: Slovenský dopravno-preventívny projekt Deň bielej palice vzorom aj pre zahraničie

Zástupcov médií pozývame tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční 10. 10. 2023 o 9:30 h v priestoroch Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1 v Bratislave.

Téma konferencie:

Slovenský dopravno-preventívny projekt Deň bielej palice vzorom aj pre zahraničie

 Počas konferencie vám priblížime:

  • Biela palica má výnimočné miesto v živote ľudí so zrakovým postihnutím. Znamená bezpečie, samostatnosť i slobodu pohybu. V slovenskej legislatíve však chýbajú ustanovenia, ktoré by určovali, ako majú byť označené nevidiace a hluchoslepé osoby pri svojom pohybe na pozemných komunikáciách. ÚNSS sa snaží na tento nedostatok upozorňovať. Vzorom môže byť napríklad Česká republika, kde je vzhľad „slepeckej“ palice jasne zadefinovaný. Eliminuje sa tak problém pri vzniku kolízie (pochybnosti, či človek signalizoval bielou alebo inou palicou), zamedzenie predaja nevhodných produktov – v nedávnej minulosti tzv. strieborná palica (na cestné komunikácie úplne nevhodná až nebezpečná!).
  • Poslanie dopravno-preventívnej aktivity Deň bielej palice, ktorej cieľom je zvyšovať informovanosť vodičov a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, najmä tých najzraniteľnejších – ľudí nevidiacich a slabozrakých. Aktivita sa uskutočňuje pri príležitosti Svetového dňa bielej palice, ktorý si verejnosť pripomína od roku 1964 vždy 15. októbra.
  • Navyše, Deň bielej palice je nominovaný na ocenenie Európskej charty bezpečnosti na cestách v kategórii účastníkov so zníženou mobilitou (Excellence in Road Safety Awards 2023).
  • Pozrieme sa aj na aktuálne štatistiky v oblasti bezpečnosti na cestách.
  • Ako zvládnuť bezpečnú v jazdu v rizikových mesiacoch jesene a zimy?

Na tlačovej konferencii vystúpia:

  • Ivana Frčová, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
  • Tomáš Vrábel, odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru
  • František Bizoň, Autoklub SR, Národný koordinátor Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky
  • Dušana Blašková, aktívna používateľka bielej palice

 

Celoslovenskú akciu Deň bielej palice 2023 pripravuje ÚNSS v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru vo štvrtok 12. októbra 2023 po celom Slovensku.

Partner podujatia: Nadácia Allianz

Mediálny partner: Zelená vlna RTVS