Vyhlasujeme 17. ročník fotografickej súťaže Cesta svetla 2021

Po ročnej prestávke opäť vyhlasujeme súťaž určenú nadšencom fotografovania s názvom Cesta svetla. 17. ročník prináša i niekoľko zmien, ktoré – veríme – ešte zjednodušia a vylepšia priebeh súťaže.

Muž sedí na lavičke a pri jeho nohách sedí vodici pes.
Blanka Mináriková: Ponorený v myšlienkach (CS 2009)

Kto sa môže zapojiť?

Cieľom Cesty svetla je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenomén svetla.

Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše a do 30. 9. 2021 na mailovú adresu cestasvetla@unss.sk doručí Prihlášku s minimálne jednou fotografiou. Fotografie a prihlášky sa doručujú len elektronicky na vyššie uvedenú mailovú adresu.

Súťažné kategórie

1. Zrakové postihnutie

2. Fenomén svetla

3. Mladý fotograf (deti do 15 rokov vrátane)

Do jednej kategórie môže autor prihlásiť najviac štyri fotografie, celkovo môže do súťaže poslať maximálne dvanásť fotografií. Do každej kategórie možno prihlásiť čiernobiele aj farebné fotografie. Fotografie môžu byť vyhotovené fotoaparátom i mobilom. V prípade 3. kategórie sa vek účastníkov ráta ku dňu uzavretia súťaže, teda 30. 9. 2021, to znamená, že k tomuto dátumu nesmú prekročiť vek 15 rokov.

Ruka drží priesvitnú guľu, v ktorej sa odráža okolitý svet - zakvitnuté čerešne na chodníku a v diaľke výhľad na krajinu.
Marianna Kiss: Svet v guli (CS 2019)

Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo súvisieť s problematikou ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenoménom svetla, podľa toho autor svoje práce zaradí do 1. alebo 2. kategórie. V 3. kategórií môžu byť fotografie z obidvoch oblastí, súťažiaci označí kategóriu „Mladí fotograf“.

Kedy a ako sa dozviete výsledky

Súťažiaci v Prihláške vyznačí počet prihlásených fotografií a súťažnú kategóriu pre každú z nich. Organizátor zostaví odbornú porotu aspoň z troch členov, ktorá do 21. 10. 2021 vyhodnotí fotografie a v každej kategórii určí tri najlepšie práce. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.

Organizátor na webovej stránke www.unss.sk do 30. 11. 2021 zverejní počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže i mená víťazov.

Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor zostaví verejnú výstavu.

Podrobné podmienky súťaže a Prihlášku si záujemcovia môžu vyžiadať u organizátora alebo stiahnuť tu:

Súťaž je bez vstupných poplatkov.

Organizátor

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Sekulská 1

842 50 Bratislava

Tel: 02/ 692 034 20

web: www.unss.sk

Kontaktná osoba: Pavol Korček, cestasvetla@unss.sk

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.