Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na HACKATONE

HACKATHON EIT Health i-Days je jednodňové podujatie, do ktorého sa zapájajú študenti a ľudia z praxe z rôznych miest v Európe.

Počas hackathonu a i-Days študenti a ľudia z praxe pracujú spoločne v multidisciplinárnych tímoch na inovatívnych riešeniach výziev v oblasti zdravotníctva založených na reálnych situáciách ovplyvňujúcich život pacientov a prácu zdravotníkov.

Jedno z podujatí zorganizovali aj v Banskej Bystrici a našu organizáciu zastupovali Ivana Frčová, zástupkyňa vedúcej KS ÚNSS v Banskej Bystrici a pani Zuzana Rojíková, klientka krajského strediska.

Na obrázku sú pred bannermi ÚNSS a i-Days Ivana Frčová a Zuzana Rojíková.

ÚNSS zastupovali Ivana Frčová z KS Banská Bystrica a Zuzana Rojíková, klientka (na foto vľavo).

Podujatie bolo pripravené pod záštitou EIT Health v spolupráci s nasledujúcimi inštitúciami: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Rozvojová agentúra BBSK, Roche a CIVITTA. Sme radi, že sme mohli byť podporou spolu s mentormi, facilitátormi a ďalšími expertmi pre tímy, ktoré hľadali riešenia vo výzve.

V školiacom stredisku EDUKA pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta sa stretla vyše stovka nadšencov pripravená riešiť výzvy v zdravotníctve.

Vytvorili tímy, v ktorých hľadali odpovede na otázku:

Ako zlepšiť informovanosť a podporiť prevenciu očných ochorení medzi seniormi?

Špecificky sa zamerali na ochorenie vekom podmienenej degenerácie makuly, jej včasnej diagnostiky aj orientácii pacienta v procese liečby. Cieľom je predísť dramatickému zhoršeniu zrakových schopností alebo strate zraku.

Študenti mali príležitosť naučiť sa, ako zhmotniť svoje nápady do prezentovateľného konceptu, rozvíjať svoje podnikateľské, dizajnérske či technické zručnosti a zlepšovať ich prostredníctvom vedenia mentorov z praxe. Táto skúsenosť im pomôže rozvíjať kreativitu a sebadôveru, ktorú mladí inovátori potrebujú na vývoj nových produktov a služieb, ktoré majú potenciál pomôcť lekárom či pacientom.

Každý študentský tím predstaví svoje nápady porote, zabojuje o výhry v hodnote spolu až 2 000 € a bude mať možnosť postúpiť do medzinárodného kola v Španielsku, ktoré sa bude konať od 30. novembra do piatka 1. decembra 2023.

(Autorka textu: I. Frčová)