TS: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska oslavuje 34. výročie

Patrí k najstarším a najväčším občianskym združeniam na Slovensku. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vznikla 7. apríla 1990. Za viac ako tri desaťročia svojho fungovania sa stala rešpektovanou organizáciou aj v medzinárodných štruktúrach. Vždy však plnila svoj cieľ obhajovať ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím.

ÚNSS združuje v rámci základných organizácií takmer 2 700 ľudí v 50 základných organizáciách. Profesionálnu pomoc poskytuje v 8 krajských strediskách a 56 poradenských miestach. „Komplexné sociálne služby, teda sociálne poradenstvo i sociálnu rehabilitáciu zastrešuje v našej organizácii takmer 40 odborných pracovníkov. Ročne pomôžu takmer 3 000 klientom a venujú im viac ako 26 000 hodín pomoci. Záleží nám na kvalite poskytovaných služieb, a preto realizujeme pravidelné interné monitoringy či supervízie, ale aj celoslovenské školenia, na ktorých majú naši zamestnanci možnosť rozširovať si vedomosti, odborné zručnosti, ale aj navzájom zdieľať  svoje skúsenosti,“ hovorí Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.

ÚNSS sa pravidelne zapája do pripomienkovania legislatívnych zmien. „Sledujeme, akým smerom sa vyvíjajú plánované zákony a pokiaľ vnímame rozpor sme otvorení diskusii a odborným komentárom. Som veľmi rád, že kolegovia sú často úspešní a naše pripomienky sú vyhodnocované ako opodstatnené,“ doplnil Ján Podolinský, predseda ÚNSS. Dlhoročný problém, na ktorý organizácia upozorňuje je množstvo bariér v priestore fyzickom i virtuálnom. „Poskytujeme monitoring webových sídiel nielen v rámci verejnej, ale aj súkromnej sféry. Mnohé z webových stránok nie sú prístupné, teda čitateľné pre ľudí so zrakovým postihnutím. A pokiaľ sú, nezriedka obsahujú neprístupné materiály, alebo nie je prístupnosť dotiahnutá komplexne. Pre nás, nevidiacich a slabozrakých, to však problém je, pretože v takom prípade si daný materiál či webovú stránku nevieme prečítať rovnocenne s vidiacimi,“ konštatuje J. Podolinský.

Aj to je dôvod, prečo sa organizácia rozhodla, že rok 2024 bude venovať prístupnosti celoročnou kampaňou s označením „Búrame bariéry“. „Zameriame sa na prístupnosť vo všetkých oblastiach – komunikačnej, informačnej a architektonickej. Pripravujeme sériu edukačných videí, článkov, odborných materiálov a odbornú konferenciu. Chceme vzdelávať nielen verejnosť, ale aj našich zamestnancov, či členov, ktorí musia problematiku erudovane obhájiť a vysvetliť vo svojom okolí,“ uzatvára Ján Podolinský, predseda ÚNSS.