TS: Rozprávky pre malé Pastelky

CODES Brand House sa spája s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, aby podporila verejnú zbierku Biela Pastelka. Spolu spúšťajú projekt nielen pre nevidiace deti s názvom Rozprávky pre malé Pastelky, do ktorého zapoja nádejných dabingových protagonistov.

CODES Brand House, zrejme jediné dizajnové štúdio na Slovensku, ktoré funguje ako rodinná firma, tento rok oslavuje 30 rokov svojej existencie. Počas nich sa vždy nejakým spôsobom venovala podpore kultúry a rovnako filantropii. Pri príležitosti svojho výročia sa tento rok spojila s  Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a verejnou zbierkou Biela pastelka, aby ich záujmy prepojila s nádejnými dabingovými protagonistami, študentmi kurzu Slučka a rozhodla sa spolu s nimi pripravovať rozprávky pre deti, ktorých z zmyslom je podporiť verejnú zbierku Biela pastelka. Prvá taká rozprávka z cyklu nazvaného Rozprávky pre malé Pastelky je už na svete, jej autorom je V. Šuplata a nesie názov Ježibaba Brunhylda sa nikdy nepolepší. Po jej vypočutí je možné prispieť prostredníctvom darcovskej SMS na už spomínanú verejnú zbierku.

Režisérom a dramaturgom projektu je Tibor Frlajs, ktorý je známou osobnosťou na poli hereckej pedagogiky a rovnako sa posledné desaťročia venuje aj téme úprav dialógov  slovenského znenia v  dabingu, a aj  jeho réžii. Hudobné podklady do projektu venoval slovenský harfista žijúci vo Viedni, Michal Matejčík, ktorého slovenská verejnosť pozná ako hudobníka, ktorý sprevádzal na poslednom svetovom turné Symphonica speváka George Michaela.

Milan Jursa, spolumajiteľ Codes Brand House: „Vzhľadom na to, že sa celý profesný život pohybujeme v oblasti vizuálnej komunikácie, hľadali sme spôsob, ako sa dotknúť aj ľudí, ktorí výsledky našej práce vidieť nemôžu. Preto sme sa zamerali na deti so zdravotným postihnutím zasahujúcim oblasť zraku s cieľom zvýšiť pre ne  mieru solidarity a pomoci. Verejná zbierka Biela pastelka a jej marketingový koncept je známy, my sme sa rozhodli ho jemne rozšíriť a oprieť o autentickú audiovizuálnu tvorbu, pretože sa domnievame, že deti, ktoré trpia na ochorenia zraku v rôznom štádiu rozvoja si zaslúžia projekt s dlhodobou udržateľnosťou.“ Podľa spoločnosti sa môže projekt Rozprávky pre malé Pastelky po získaní nových partnerov stať zaujímavým fenoménom, ktorý vytvorí akúsi audio knižnicu. Jej tvorcami budú nádejní voiceover protagonisti pod vedením profesionálov, knižnicu, ktorá má v dlhodobom prospekte potenciál nadviazať na tvorbu pre nevidiacich, ktorá je dnes súčasťou Digitálnej knižnice spravovanej Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. 

Frekventanti spomínaného kurzu Slučka sa chystajú v nasledujúcich týždňoch pripravovať so zhruba mesačnou periodicitou pre deti so zrakovým postihnutím autorské diela (krátke rozprávky, či poviedky) pod profesionálnym režijným vedením. „Bolo milé si zahrať v prvej rozprávke. Veľmi rada som prispela k rozbehu tohoto projektu,“ hovorí Petra Gažíková Lángová, ktorá kurz Slučka založila a je zároveň aj dabingovou herečkou.

Pridanou hodnotou projektu je aj prirodzené nadšenie mladých hercov podieľať sa na jeho realizácii bez nároku na honorár. Ako dodáva Tibor Frlajs, dabingový režisér a dramaturg: „Je veľmi fajn robiť so začínajúcimi študentmi na tomto projekte. Vyskúšajú si niečo nové a pritom zažijú aj zábavu,  a napokon, prispejú svojim záujmom o hlasové herectvo aj na filantropický koncept, ktorý má jasne definovaného adresáta. Ja sám som v mladosti ako herec nahrával tvorbu pre nevidiacich, takže cítim k tomuto projektu od počiatku sympatiu.“

Po vypočutí každej rozprávky bude možné prispieť prostredníctvom darcovskej SMS na verejnú zbierku Biela pastelka, https://bielapastelka.sk/.

„Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým už 22 rokov. Sme veľmi radi, že zástupcovia spoločnosti Codes Brand House sa ju rozhodli podporiť takýmto nevšedným spôsobom. Milé rozprávky potešia všetky deti bez rozdielu. A pokiaľ sa po jej vypočutí rozhodnú ešte niekomu urobiť radosť a pomôcť mu tým, že prispejú prostredníctvom SMS na konto verejnej zbierky, potešia nás a najmä ľudí so zrakovým postihnutím, ktorým Biela pastelka pomáha žiť plnohodnotný život,“ uzatvára Eliška Fričovská, PR manažérka ÚNSS.