TS: Knihy – okno do sveta počas krízy

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa pri príležitosti Svetového dňa kníh a autorských práv (23. apríl) pripája k výzve Svetovej únie nevidiacich (WBU) a UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru), v ktorej pripomínajú dôležitosť kníh a zároveň vyjadrujú vďačnosť a podporu organizáciám bezplatne poskytujúcim ľuďom so zrakovým postihnutím prístupné elektronické knihy či dokumenty. Motto tohtoročnej kampane je symbolicky späté s aktuálnou situáciou vo svete: „Knihy: Okno do sveta počas krízy v súvislosti s ochorením Covid-19“.  

„V čase, keď je väčšina škôl na celom svete zatvorená a ľudia musia obmedzovať čas strávený mimo svojich domovov, možno viac ako kedykoľvek inokedy využiť silu kníh – na boj proti izolácii, na sebarozvoj, kreativitu a v neposlednom rade aj na posilňovanie väzieb medzi ľuďmi,“ znie posolstvo OSN k Svetovému dňu kníh a autorských práv.

„Svetová únia nevidiacich využíva túto príležitosť a chce vyjadriť vďaku všetkým ľuďom a organizáciám, ktoré bezplatne sprístupnili elektronické materiály na čítanie a zároveň by chcela vyzvať na takéto sprístupnenie v celosvetovom meradle,“ stojí v oficiálnom vyhlásení WBU k Svetovému dňu kníh a autorských práv.

K jej výzve sa pripája aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). „Som veľmi rád, že patríme ku krajinám, kde sa na nevidiacich a slabozrakých nezabudlo. Že si mnohé slovenské organizácie, kultúrne inštitúcie i firmy uvedomili, aké dôležité sú pre ľudí so zrakovým postihnutím prístupné informácie a sprístupnili svoje knihy, e-booky, webové sídla či ďalšie elektronické materiály. V čase domácej izolácie je pre našich členov, najmä pre osamelo žijúcich, ešte o čosi viac dôležité, mať možnosť byť plne informovanými, ale aj trochu vypnúť, zaplniť plnohodnotne čas a ľahšie prečkať do lepších časov,“ konštatuje Branislav Mamojka, predseda ÚNSS.

A nie sú to len voľnočasové informácie, ktoré sú pre nevidiacich a slabozrakých k dispozícii. Na aktuálnu situáciu reagovali aj verejné inštitúcie. „Som rád, že máme možnosť elektronicky komunikovať s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Naši členovia ich touto formou môžu požiadať nielen o informácie, ale zasielať aj žiadosti o príspevok na zakúpenie optických a kompenzačných pomôcok, či riešiť aktuálne zmeny v rámci osobnej asistencie.“

Úplná prístupnosť je aktuálnym cieľom WBU aj ÚNSS. „Plne podporujeme aktivity Svetovej organizácie nevidiacich, ktorá vyzýva vlády, vzdelávacie inštitúcie či poskytovateľov služieb, aby mali prístupné webové sídla, vydávali prístupné materiály, vrátane akýchkoľvek materiálov týkajúcich sa Covid-19, ale aj materiálov zameraných na domácu výuku. Aby nevidiaci rodič dokázal plnohodnotne pracovať so svojím vidiacim dieťaťom a mal prehľad o tom, čo sa od nich pri príprave do školy požaduje. Na druhej strane, aby i študenti, ktorí sú nevidiaci či slabozrakí, mali naďalej plne prístupné materiály a informácie, ktoré im zabezpečia rovnaké príležitosti, aké majú ich vidiaci spolužiaci,“ dodáva B. Mamojka.

Na stiahnutie:
Úplné znenie Vyhlásenia Svetovej únie nevidiacich k Svetovému dňu kníh a autorských práv.