TS: Deň bielej palice pripomína zodpovednosť i solidárnosť vodičov

Už po dvanástykrát vyjdú do ulíc hliadky dopravnej polície spoločne s figurantmi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), aby sa pozreli na to, ako vodiči rešpektujú pravidlá Zákona o cestnej premávke. Dopravno-preventívnu akciu organizuje ÚNSS v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru pri príležitosti Svetového dňa bielej palice.

12. ročník Dňa bielej palice sa v uliciach slovenských miest uskutoční 14. októbra.
Poslaním dopravno-preventívnej akcie je zvýšenie informovanosti vodičov i bezpečnosť chodcov so zrakovým postihnutím. Konkrétne sú zadefinovaní v § 4 ods. 1, písm. e) zákona č. 8/2009 Z. z., v ktorom sa hovorí o tom, že vodič je povinný „dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám“. Práve biela palica informuje vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky o prítomnosti nevidiaceho. „Ak chce nevidiaci alebo slabozraký chodec prejsť cez cestu, dáva signál tým, že bielu palicu zodvihne vodorovne pred seba. Palicu dvíha maximálne do výšky pása a takto ju podrží niekoľko sekúnd. Rešpektujúci vodič zareaguje zastavením a trpezlivo počká, kým daný človek prejde. Akékoľvek trúbenie či blikanie svetlami na človeka so zrakovým postihnutím nie je vhodné,“ konštatuje Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Počas Dňa bielej palice budú hliadky policajného zboru spolu figurantmi ÚNSS na 40 priechodoch v 36 mestách Slovenska (pozor, zmena: aktuálne na 38 priechodoch v 33 mestách). „Naša organizácia má na každom priechode figuranta – užívateľa bielej palice a zapisovateľa, ktorý eviduje, ako vodiči na konkrétnom úseku zareagovali,“ hovorí Branislav Mamojka. „Policajné hliadky budú pozorne sledovať, či vodiči rešpektovali alebo nerešpektovali signál bielou palicou. Tých, ktorí zastavia, ocenia a tých, ktorí žiadosť nevidiaceho odignorujú, na chybu upozornia a vysvetlia im správny postup. Tentokrát však bez pokuty,“ doplnil plk. PhDr. Tomáš Vrábel z Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.

Deň bielej palice opäť neprebieha len v offline, ale aj v online priestore. Na sociálnych sieťach je široké spektrum užívateľov, pre ktorých sú dopravno-preventívne informácie veľmi užitočné. „Uvedomujeme si, že súčasná spoločnosť žije na sociálnych sieťach, a preto sme aj tohto roku pripravili niekoľko videí, ktorými chceme rozširovať povedomie verejnosti o problematike ľudí so zrakovým postihnutím v doprave,“ dopĺňa T. Vrábel.

V minulom roku upozorňovali zástupcovia Odboru dopravnej polície Prezídia policajného zboru na dôležitosť pomoci nevidiacim pri cestovaní verejnou dopravou. Tohto roku si v rámci mediálnej kampane sami vyskúšali pozíciu nevidiaceho i slabozrakého pri pohybe na komunikácii. „Keďže platí, radšej raz zažiť ako stokrát počuť, rozhodli sme sa nasadiť si simulačné okuliare a vyjsť do ulíc. Musím konštatovať, že ľudia so zrakovým postihnutím to skutočne nemajú jednoduché, a preto je naozaj dôležité, aby sme im pomáhali, napríklad aj rešpektovaním na priechodoch pre chodcov. Ako sa nám darilo a čo všetko sme zažili, si môžu pozrieť užívatelia na sociálnych sieťach Polície SR,“ hovorí Tomáš Vrábel.

Napriek tomu, že čísla Dňa bielej palice vykazujú zlepšenia, zástupcovia dopravnej polície upozorňujú na dôležitosť preventívnych aktivít. „Každý rok pribúda množstvo nových vodičov, s ktorými je potrebné pracovať aj prostredníctvom aktivít ako je Deň bielej palice. No i tým s dlhšou vodičskou praxou treba pripomínať, že solidarita, ohľaduplnosť voči ľuďom s postihnutím a rešpektovanie zákona sú nevyhnutné,“ dopĺňa plk. PhDr. Tomáš Vrábel.

Pozor, aktualizovali sme Zoznam zapojených miest a priechodov!

Zoznam sa môže vzhľadom na aktuálnu situáciu v regiónoch meniť.

V Sečovciach bude hliadka na priechode na Nám. sv Cyrila a Metoda od 10:00 – 12:00 hod.

Priechod z Tr. A. Hlinku v Nitre sa zmenil na Hviezdoslavovu ulicu.

Mestá Senica, Dolný Kubín a Ružomberok zrušili účasť z dôvodu ochorenia!

Kompletný zoznam nájdete na linku nižšie:

Zoznam zapojených miest a priechodov na stiahnutie.

Partneri Dňa bielej palice
Nadácia Allianz
Prezídium Policajného zboru

Mediálny partner: Zelená vlna RTVS

Logo nadácia Allianz
Logo Zelená vlna a tel číslo 0800 900 800