Tréningový program The Activist Network

Rada mládeže Slovenska pozýva mladých ľudí zapojiť sa do tréningového programu The Activist Network, ktorý je venovaný mladým ľuďom s motiváciou meniť veci okolo seba. Cieľom activity je vytvoriť sieť mladých aktívnych ľudí, ktorí sú motivovaní a majú zručnosti i vedomosti na to, aby sa mohli aktívne zapájať do občianskeho života, vedeli ako vytvoriť a viesť vlastný projekt či kampaň.

Každý tréningový program má obmedzenú kapacitu 25 mladých ľudí, aby sa im mohli všetci traja tréneri naplno venovať. Počas 4 termínov sa tak môže vo svojich zručnostiach zdokonaliť až 100 mladých ľudí.

Na obrázku sú vidno ruky ľudi, dlaňami na sebe - na znak partnerstva, priateľstva...

O tréningoch:

Cieľom tréningov je predstaviť mladým ľuďom rôzne nástroje a metódy na to, aby dokázali viesť aktívny život v rámci demokratickej spoločnosti. Zároveň účastníkov naučí:

 • vytvárať vlastné siete mladých aktivistov, ktoré sa následne môžu zapájať do diania
 • zlepšiť pochopenie mladých ľudí, čo znamená participácia v dianí
 • vytvoriť lokálne skupiny mladých dobrovoľníkov, ktorí môžu následne pomôcť rásť neziskovým organizáciám pracujúcim s mládežou
 • podporiť mladých ľudí pri vytváraní vlastných projektov a kampaní či iných aktivít

Program tréningov:

Každý tréning prebieha dva dni, počas ktorých sa v rámci 20 hodín účastníci vzdelávajú v 10 okruhoch:

 • Téma 1: Úvod do aktivizmu
 • Téma 2: Nájdi svoju vášeň a účel – Prečo sa vôbec niečim zaoberať?
 • Téma 3: Porozumej komunite – Nájdi stakeholderov
 • Téma 4: Zdravý aktivizmus: Zaoberaj sa sebou aj ostatnými – Oceň vynaloženú prácu
 • Téma 5: Nauč sa vytvoriť svoju vlastnú kampaň – Ako začať?
 • Téma 6: Prvý krok: Vybuduj kampaň
 • Téma 7: Druhý krok: vybuduj svoju sieť
 • Téma 8: Komunikácia kampane: Ako zabezpečiť, aby bola kampaň vypočutá? – Aktivizmus a diplomacia
 • Téma 9: Tretí krok: Vedenie kampane – Ako ju udržať pri živote
 • Téma 10: Čo ďalej? Ako sa pripraviť na ďalšie kroky?

Pre koho sú tréningy určené?

Tréningy sú určené mladým ľuďom od 16 do 24 rokov, pre študentov stredných škôl od druhého do štvrtého ročníka, a študentom vysokých škôl.

Termíny tréningov a registrácia:

Kontakt pre viac info: pechacova@mladez.sk

V prípade potreby sa, prosím, informujte na zabezpečenie prístupnosti tréningov pre vás u organizátora.

Nemôžete sa zúčastniť osobne?

Nevadí, zapojte sa do ONLINE školiaceho programu realizovaného v angličtine: