Svetová únia nevidiacich bude naďalej obhajovať Braillovo písmo ako nástroj, ktorý mení život

Svetový deň Braillovho písma si pripomenula aj Svetová únia nevidiacich (WBU – World Blind Union) vzdávajúc hold pozoruhodnému objavu Louisa Braillea, ktorým navždy zmenil životy nevidiacich a slabozrakých ľudí. WBU oslavuje trvalé dedičstvo Braillovho písma, ako dôležitého nástroja gramotnosti, nezávislosti a posilnenia postavenia ľudí so zrakovým postihnutím.

Martine Abel-Williamson, prezidentka WBU, sa zamyslela nad významom Braillovho písma: „Keď sme v roku 2023 pozorovali rozsiahle uvedenie brailových kociek Lego, videli sme radosť a poučenie, ktoré môže Braillovo písmo priniesť rodinám i priateľom tých, ktorí sú nevidiaci alebo slabozrakí. Braillovo písmo nie je len systém písania pre nevidiacich, je to most spájajúci komunity. Integráciou Braillovho písma do zábavných a vzdelávacích produktov z neho robíme pozitívnu, zdieľanú skúsenosť, ktorá podčiarkuje jeho hodnotu v každodennom živote.“

Svetový deň Braillovho písma, oficiálne uznávaný od roku 2019, sa oslavuje vždy 4. januára s cieľom zvýšiť povedomie o význame Braillovho písma ako dôležitého komunikačného prostriedku. Braillovo písmo zohráva kľúčovú úlohu pri plnej realizácii ľudských práv a základných slobôd nevidiacich a slabozrakých ľudí. Tento deň slúži nielen na pripomenutie si vynájdenia Braillovho písma, ale aj na pripomenutie neustálej potreby podporovať a zlepšovať prístup k Braillovej gramotnosti, technológiám a súvisiacim službám.

Kim Charlson, prezidentka WBU pre oblasť Severnej Ameriky a Karibiku, predsedníčka Svetovej rady pre Braillovo písmo, zdôrazňuje potrebu väčšieho prístupu k Braillovmu písmu: „Keďže si pripomíname takmer dve storočia Braillovho písma, musíme sa sústrediť na zvyšovanie dostupnosti. Marakéšska zmluva bola nápomocná pri zlepšovaní prístupu k publikovaným dielam, ale je potrebné urobiť viac, aby sa zabezpečilo, že zdroje v Braillovom písme budú dostupné všetkým, ktorí ich potrebujú. Prístup k Braillovmu písmu je prístup k vedomostiam a malo by to byť právo všetkých nevidiacich i slabozrakých ľudí.“

Pri príležitosti Svetového dňa Braillovho písma WBU vyzýva vlády, tvorcov politík, pedagógov i všetky zainteresované strany, aby uznali kritickú úlohu Braillovho písma a zaviazali sa zlepšiť prístup k Braillovmu písmu pre ľudí so zrakovým postihnutím všetkých vekových kategórií a zabezpečiť, aby mali nástroje potrebné na plnohodnotné fungovanie v spoločnosti. Okrem toho tento deň WBU využíva na opätovné potvrdenie vlastného záväzku zabezpečiť, aby Braillovo písmo zostalo dostupným a relevantným nástrojom pre vzdelávanie, slobodu prejavu i sociálne začlenenie sa.

WBU bude aj naďalej oslavovať dôležitosť Braillovho písma a obhajovať lepší prístup k tomuto nástroju, ktorý mení život.