Spolupráca Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska so spoločnosťou m:zone

Sme veľmi radi, že sa nám v roku 2020 podarilo nadviazať spoluprácu medzi spoločnosťou m:zone, ktorá je predajcom zariadení od spoločnosti Apple na Slovensku a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V rámci tejto spolupráce sme dostali do daru dve zariadenia značky Apple – iPhone X 64GB a iPhone 7 128GB.

Tieto zariadenia budú slúžiť na prezentáciu pre klientov so zrakovým postihnutím, ktorí si ich budú môcť vyskúšať a otestovať si ich prístupnosť. “Využijeme ich aj na tvorbu príručiek a kurzy pre našich IT inštruktorov na krajských strediskách a zároveň nám poslúžia pri testovaní prístupnosti iOS aplikácií i ako podklad pre písanie článkov o zaujímavých a prístupných iOS aplikáciách pre portál Blindrevue. Za túto možnosť veľmi pekne ďakujeme,” povedal Peter Teplický, vedúci CETIS oddelenia ÚNSS.