Sociálny pracovník / sociálna pracovníčka v Michalovciach a okolí

Baví Vás práca, kde vidieť konkrétne výsledky? Máte organizačné schopnosti a radi pracujete samostatne? Hľadáte prácu, ktorou môžete meniť a zlepšovať život ľudí so zrakovým postihnutím? Máte skúsenosť s prácou s ľuďmi v neľahkej životnej situácii?

Ak ste si zodpovedali aspoň na 3 otázky „áno“, hľadáme práve Vás.

Čomu sa budete venovať na tejto pozícii?

 • Prioritne budete poskytovať špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu pre osoby so zrakovým postihnutím podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách.
 • Poskytovať odbornú pomoc v oblastiach sociálno-právnej, výberu optických a kompenzačných pomôcok, vzdelávania, uplatnenia sa na trhu práce a vykonávať nácviky sociálnej rehabilitácie pre uvádzanú cieľovú skupinu.
 • Budete sa spolupodieľať na identifikovaní potrieb klientov, na tomto základe spolupracovať pri vytváraní individuálnych plánov a v kooperácii navrhovať a realizovať riešenia klientovej nepriaznivej sociálnej situácie.
 • Spolupracovať a koordinovať aktivity, ktoré smerujú k zvyšovaniu povedomia o zrakovom postihnutí u verejnosti.
 • Podieľať sa na aktivitách zameraných na informovanie o existencii, práci a službách ÚNSS.

Čo pre túto prácu potrebujete?

 • Vysokoškolské vzdelanie:
 • sociálna práca ( II. stupeň)
 • požadovaná prax v sociálnej oblasti min. 1 rok
 • aktívny šofér výhodou
 • schopnosť priorizovať a efektívne si organizovať svoj pracovný čas
 • samostatnosť
 • proklientská orientácia
 • výborné komunikačné zručnosti
 • základné PC zručnosti (internet, Outlook, Excel, Word)

Čo Vám ponúkame my?

 • zaškolenie a odborné školenia
 • zaujímavá a tvorivá práca
 • nové kontakty a nové obzory
 • výborný kolektív
 • možnosť flexibilne si organizovať svoj čas

Ďalšie informácie o ponúkanej práci:

 • Miestom výkonu práce je  pracovisko Krajského strediska Košice v Michalovciach, Námestie Osloboditeľov 77 (budova starého súdu) Michalovce: http://www.kosice.unss.sk/
 • Za klientami budete docestovávať najmä do ich miesta bydliska v rámci okresov Michalovce, Sobrance a Veľké Kapušany.
 • Je to práca na hlavný pracovný pomer.
 • Termín nástupu: 03.2023
 • Ponúkaný plat: 816,- Eur brutto + možnosť osobného ohodnotenia

Informácia o výberovom konaní:

V prípade, že Vás táto ponuka zaujala, pošlite nám Váš životopis a motivačný list do 05.02.2023.

Budeme radi, ak sa o Vás dozvieme čo najviac. Starostlivo si prečítame každý životopis a motivačný list, ktorý dostaneme. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba uchádzačov, ktorí vyhovujú vyššie popísaným kritériám.

Tešíme sa na Vás!

Kontakt:

Ivana Frčová
Metodička pre sociálne služby
frcova@unss.sk
0911 636 439
http://www.unss.sk/