S poľutovaním oznamujeme…

Dnes sme sa dozvedeli veľmi smutné správy. S poľutovaním oznamujeme, že naše rady navždy opustili dvaja z našich drahých členov a funkcionárov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Pani Nadežda Muščíková dlhé roky pôsobila ako predsedníčka ZO Svidník v Prešovskom kraji.
Bola zanietenou členkou, ktorá sa aktívne podieľala na aktivitách organizácie, vrátane verejnej zbierky Biela pastelka, kde pôsobila ako regionálna koordinátorka. Pravidelne sa v pozícii figuranta zúčastňovala dopravno-preventívnej akcie Deň bielej palice. S nadšením sa podieľala na príprave podujatí pre tamojších členov základnej organizácie, vďaka ktorým mohli prežiť kvalitný a plnohodnotný voľný čas. Podporovala družobné vzťahy a priateľstvá s členmi Poľského zväzu nevidiacich, ktorí jej v roku 2009 venovali najvyššie ocenenie – Zlatú medailu. Na novembrovom zasadnutí sa jej členovia ÚR ÚNSS rozhodli udeliť za dlhoročnú a obetavú prácu v prospech členov našej organizácie čestné členstvo v ÚNSS.

Pán Imrich Bartaloš bol dlhoročným členom základnej organizácie v Bratislave a v rokoch 1996 až 2022 i členom Ústrednej rady ÚNSS. V začiatkoch budovania Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa aktívne zasadzoval za zlepšenie života ľudí so zrakovým postihnutím. Patrí k priekopníkom a zakladateľom tyflokynológie na Slovensku. Vďaka nemu vzniklo oddelenie ÚNSS zamerané na výcvik vodiacich psov, ktoré sa neskôr odčlenilo v samostatnú organizáciu. Vďaka nemu majú mnohí nevidiaci spoľahlivých štvornohých partnerov pri pohybe v uliciach. I. Bartaloš patril i medzi úspešných hudobných pedagógov a bol zástupcom Profesijnej komisie učiteľov hudby. Za svoju prácu a prínos pre život ľudí so zrakovým postihnutím mu Ústredná rada ÚNSS v roku 2022 udelila čestné členstvo v organizácii.

Imrich Bartalos

Česť Vašej pamiatke, nikdy nezabudneme!

Detail horiacej sviečky, ktorá má v sebe detail srdiečok.