Respirátory môžeme dať dolu!

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pristupuje rezort zdravotníctva k uvoľňovaniu celoplošných opatrení: aj keď sa COVID-19 stále šíri, aktuálne nespôsobuje veľký tlak na zdravotnícke zariadenia.

Na modrom pozadí je položený respirátor.

Respirátory môžeme odložiť… Foto: pixabay.com

 

 

Opatrenia sa od štvrtka 21. apríla 2022 zmiernia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény. Nosenie respirátora už nebude povinné vo veľkej časti interiérov, vrátane hromadnej dopravy a taxislužieb a ani na hromadných podujatiach.

Nosenie respirátora od 21. apríla 2022

Nosenie respirátora sa prestáva vyžadovať vo väčšine bežných situácií. Upozorňujeme však na vybrané situácie, kedy je naďalej potrebné dodržiavať prekrytie horných dýchacích ciest.

Respirátor bude naďalej povinný pre:

 • personál zdravotníckych zariadení pri kontakte s klientmi a pacientmi (personál nemocníc, ambulancií a lekární),
 • návštevníkov zdravotníckych a sociálnych zariadení,
 • pacientov v čakárňach a ambulanciách lekárov,
 • zákazníkov lekární.

Klienti zariadení sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti nemajú povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty.

Zariadenia môžu podľa potreby individuálne prijať prísnejšie opatrenia.

Na týchto miestach respirátor nie je povinný pre:

 • deti do 6 rokov,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
 • čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania (bufety a jedálne v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti),
 • osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk.

Karanténa a izolácia od 21. apríla 2022

Karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym prestáva byť automaticky povinná. Pozitívny na COVID-19 musia naďalej dodržiavať zásady povinnej izolácie.

Karanténa pri úzkom kontakte už nie je automatická

 • O povinnosti nastúpiť do preventívnej karantény po úzkom kontakte s pozitívnym môže rozhodnúť lekár.
 • Lekár k tomu môže pristúpiť vzhľadom na významné okolnosti, napr. ak ide o dlhodobý úzky kontakt s pozitívnou osobou, alebo ak by úzky kontakt mohol ohroziť imunodeficientnú osobu na pracovisku.
 • Po ukončení nariadenej karantény nie je na verejnosti povinný respirátor.

Domáca izolácia pozitívnych ostáva povinná a bez zmeny

 • Je povinná po pozitívnom teste na COVID-19 (PCR, LAMP, Ag, PoC, samotest).
 • Je nutné kontaktovať osoby, s ktorými ste boli 2 dni pred príznakmi, alebo s pozitívnym výsledkom testu.
 • 5 dní + 5 dní je povinný FFP2 respirátor na verejnosti (deti v škole môžu mať rúško).
 • Ak ste posledných 24 hodín izolácie mali naďalej príznaky ochorenia, o ukončení domácej izolácie rozhoduje lekár.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva, www.uvzsr.sk