Audit prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií

Základný audit prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií pre ľudí so zdravotným postihnutím

V rámci základného auditu je webové sídlo otestovaná podľa podľa Výnosu č. 55/2014 Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Výsledok testovania vo formáte PDF obdržíte prostredníctvom elektronickej pošty.

Audit obsahuje informácie o prehľade dodržiavania povinných štandardov prístupnosti webových stránok.

Protokol o výsledku testovania obsahuje:

  • informáciu o výslednom ratingu prístupnosti,
  • zoznam porušených pravidiel,
  • presné vyznačenie jednotlivých zistení (URL, príslušný úsek zdrojového kódu a pod.)

Každý audit prístupnosti sa realizuje manuálne využitím špeciálnych nástrojov ako aj s využitím asistenčných technológií (čítače obrazovky).

Minimálna doba dodania protokolu o výsledku testovania je 14 dní po prijatí žiadosti.

Cena auditu je od 200 € (ÚNSS nie je platcom DPH).

Ak máte záujem o základný audit prístupnosti, kontaktujte nás na e-mailovej adrese pristupnost@unss.sk, alebo na telefónnom čísle 0903 555 736, kontaktná osoba Peter Teplický.

Rozšírený audit prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií pre ľudí so zdravotným postihnutím

Pri rozšírenom audite prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií prechádzame stránku za stránkou a je zaznamenávané každé porušenie pravidiel. Testujeme ju podľa Výnosu č. 55/2014 Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Jednotlivé zistenia sú konzultované s vývojármi správcami webstránky. Cena auditu sa odvíja od počtu hodín strávených pri audite, sadzba je 20€/hodinu.

Ak máte záujem o rozšírený audit vašich webových stránok, či predbežnú kalkuláciu, kontaktujte nás na e-mailovej adrese pristupnost@unss.sk, alebo na telefónnom čísle 0903 555 736, kontaktná osoba Peter Teplický.