Audit prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií

Základný audit prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií pre ľudí so zdravotným postihnutím

V rámci základného auditu je webové sídlo/mobilná aplikácia otestovaná na základe Zákona č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 78/2020 Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zo 16. marca 2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Výsledok testovania vo formáte PDF obdržíte prostredníctvom elektronickej pošty.

Audit obsahuje informácie o prehľade dodržiavania povinných štandardov prístupnosti webových stránok.

Protokol o výsledku testovania obsahuje:

  • informáciu o výslednom ratingu prístupnosti,
  • zoznam porušených pravidiel,
  • presné vyznačenie jednotlivých zistení (URL, príslušný úsek zdrojového kódu a pod.)

Každý audit prístupnosti sa realizuje manuálne využitím špeciálnych nástrojov ako aj s využitím asistenčných technológií (čítače obrazovky).

Priemerná doba dodania protokolu o výsledku testovania je 21 dní po prijatí objednávky.

Cena Základného auditu prístupnosti je 300 € (ÚNSS nie je platcom DPH). Cena je platná od 1.1.2021.

Ak máte záujem o základný audit prístupnosti, kontaktujte nás na e-mailovej adrese pristupnost@unss.sk, alebo na telefónnom čísle 0903 555 736, kontaktná osoba Peter Teplický.

Rozšírený audit prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií pre ľudí so zdravotným postihnutím

Pri rozšírenom audite prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií prechádzame stránku za stránkou a je zaznamenávané každé porušenie pravidiel. Testujeme ju na základe Zákona č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 78/2020 Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zo 16. marca 2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Jednotlivé zistenia môžu byť konzultované s vývojármi, resp. správcami webstránky. Cena auditu sa odvíja od počtu hodín strávených pri audite, sadzba je 30€/hodinu. Cena je platná od 1.1.2021.

Ak máte záujem o rozšírený audit vašich webových stránok, či predbežnú kalkuláciu, kontaktujte nás na e-mailovej adrese pristupnost@unss.sk, alebo na telefónnom čísle 0903 555 736, kontaktná osoba Peter Teplický.