Súťaž braillovských esejí 2020 predlžuje termín! Prihláste sa…

Žena píšuca na počítači.
Ilustračné foto: pixabay.com

Európska únia nevidiacich v spolupráci so spoločnosťou Onkyo Corporation vyhlasuje 14. ročník Súťaže braillovských esejí. Jej cieľom je propagovať dôležitú úlohu Braillovho písma pri prístupe nevidiacich k informáciám a pri ich sociálnej inklúzii. Svoju predstavivosť a kreativitu môžete využiť naplno aj pri výbere formy – nemusí ísť len o rozprávanie životného príbehu, napísať môžete i list, báseň či urobiť interview…

Témy Súťaže braillovských esejí 2020

 • Úloha Braillovho písma pri zvyšovaní účasti ľudí so zrakovým postihnutím na politickej, ekonomickej, kultúrnej, vzdelávacej, sociálnej a rodinnej stránke života
 • Braillovo písmo v ére technológií
 • Používanie Braillovho písma v každom veku
 • Braille a hlasovanie vo voľbách
 • Život s Braillovým písmom – výzva pre všetkých učiteľov a ľudí, ktorí sa zaoberajú prepisom do Braillovho písma, pre všetkých, ktorí Braillovo písmo využívajú alebo chcú využívať – napíšte o úlohe Braillovho písma
 • Opisy možných inovácií, výrobkov a myšlienok na propagáciu Braillovho písma v Európe
 • Zábavné príbehy s Braillovým písmom
 • Budúcnosť Braillovho písma
 • Aké výhody a nevýhody má Braillovo písmo v porovnaní s využívaním hlasového výstupu, načítaných kníh či dokumentov
 • Braillovo písmo a hudba
 • Braillovo písmo a prístup k cestovnému ruchu
 • Hry s Braillovým písmom
 • Tajný jazyk Braillovho písma

Ak sa vám nepáči ani jedna, môžete napísať dielko na vlastnú tému. Podmienkou však je, že váš text musí súvisieť s Braillovým písmom. Tvorivosti sa medze nekladú a okrem príbehu, môžete napísať aj list, báseň či rozhovor.

Podmienky účasti

Účastníci

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci používatelia Braillovho písma, ktorí majú bydlisko v niektorej z členských krajín Európskej únie nevidiacich (teda aj na Slovensku J) a v Izraeli vrátane vidiacich osôb bez ohľadu na ich vek.

Účastník, ktorý po minulé roky skončil na prvom mieste, sa nemôže súťaže zúčastniť v nasledujúcich troch ročníkoch.

Svoje eseje nemôžu posielať ani píšuci profesionáli, to znamená tí, ktorí svoje texty publikujú na otvorenom mediálnom trhu za finančnú odmenu.

Eseje

Každý súťažiaci môže prihlásiť len jednu esej. Tá má byť v digitálnom formáte, ideálne s príponou doc, docx alebo rtf. Do súťaže nemožno prihlásiť esej viac ako raz. Znamená to, že keď ste v minulých ročníkoch neuspeli, musíte tvoriť nanovo. Esej napíšte v slovenčine, pre tých, ktorí postúpia do európskeho kola, zabezpečíme preklad do angličtiny. Ak však autor ovláda angličtinu, uvítame aj jeho vlastný preklad. Rozsah eseje v slovenskom jazyku je maximálne 1 000najmenej 600 slov.

V hlavičke eseje (nad nadpisom) je nutné uviesť:

 • meno, priezvisko, pohlavie a vek autora,
 • krajinu odkiaľ pochádza,
 • názov národnej členskej organizácie, ktorá administruje účasť (v našom prípade je to ÚNSS)
 • počet slov v slovenčine.

Dôležitá poznámka: Uvedené informácie uveďte úplne na začiatku ešte pred nadpisom.

Národná členská organizácia informuje EBU o počte všetkých prijatých esejí.

Rozhodnutie poroty je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

Autorské práva

Autor prihlásením svojej eseje súhlasí s postúpením autorských práv výlučne pre Európsku úniu nevidiacich, ktorá následne môže práva postúpiť ďalej.

Autor umožní Európskej únii nevidiacich použiť svoje meno a esej na publicitu a na informačné účely.

Európska únia nevidiacich ako držiteľ autorských práv môže udeliť autorovi a členskej organizácii povolenie použiť esej, ak to uzná za vhodné.

Víťazi súťaže poskytnú Európskej únii nevidiacich svoju fotografiu a povolenie použiť ju, reprodukovať, editovať či prispôsobiť na použitie v médiách vrátane internetu a tlačených médií.

A ešte…

Svoju esej nám môžete zaslať najneskôr 30. júna 2020 e-mailom na hajdukova(zavináč)unss.sk alebo poštou na adresu: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava. Z doručených esejí vyberie porota vymenovaná ÚNSS maximálne päť, ktoré preložené do angličtiny zašle organizátorovi súťaže do 31. júla 2020.

Na víťazov európskeho kola súťaže čaká finančná odmena vo výške 2 000, 1 000 alebo 500 amerických dolárov.

Tešíme sa na vaše príspevky!