OZ To je život darovalo 500 eur Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Obr. poukazu na 500 eur ozdobený veľkou ružovou mašľou.
Poukaz na 500 eur venovalo Únii OZ To je život.

Šek s touto krásnou sumou obdržala ÚNSS od občianskeho združenia To je život, ktoré vydalo milú detskú knižku Izabelkine dobrodružstvá. S myšlienku venovať časť výnosu z predaja práve ÚNSS prišla jej autorka, Martina Pašková. Sama vie, aká je pomoc pre ľudí so zrakovým postihnutím dôležitá. „Môj otec bol nevidiaci, ale bol to skvelý človek, ktorému som za mnohé vďačná. Ako dieťa som si jeho „inakosť“ veľmi neuvedomovala, pretože sa napriek svojmu postihnutiu snažil vykonávať všetky činnosti. Pomáhal s varením, vysával, hrával sa s nami, pomáhal mi s domácimi úlohami, chodieval s nami na výlety. Snáď len zvedavé pohľady ľudí na ulici ma občas prinútili uvažovať nad jeho rozdielnosťou. Až teraz, s odstupom mnohých rokov začínam chápať, aký zložitý a ťažký boj musel zvádzať každý deň a napriek tomu som ho nikdy nepočula sťažovať sa alebo plakať,“ vyznáva sa. A my sme veľmi radi, že je ešte dosť ľudí s veľkým srdcom, ktorí chcú robiť niečo pre iných. V tomto adventnom čase si to azda uvedomujeme ešte viac…

S darovaním nekončíme

A s darovaním ešte OZ To je život nekončí: „Sľúbili sme, že 10 percent zo sumy, ktorú vyzbierame na platforme startlab.sk, aby sme mohli knižke vdýchnuť život, darujeme Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. To s radosťou plníme a odovzdávame vám šek na 500 eur. Zároveň však predaj knihy nekončí a z každého predaného výtlačku, venujeme ešte ďalších 25 percent pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Verím, že sa čitateľom bude kniha páčiť a budú mať dobrý pocit z toho, že pomohli ľuďom z vašej organizácie,“ dodáva Martina Pašková, autorka Izabelkiných dobrodružstiev.

Finančný dar bude pomocou pre detských klientov ÚNSS. „Ďakujeme veľmi pekne OZ To je život, najmä autorke knižky Izabelkine dobrodružstvá, Martine Paškovej, že sa rozhodla pre taký pekný krok. Každý finančný dar je pre nás veľkou pomocou. Prijímame ho s vďakou a venujeme ho tým, ktorí to skutočne potrebujú. Našimi klientmi nie sú len dospelí, ale aj deti či tínedžeri. Mnohým pomáhame s Braillovým písmom, učíme ich, ako pracovať s optickými pomôckami – špeciálnymi lupami, aby si vedeli prečítať úlohy, knihy, časopisy… Alebo telefonovať s mobilmi s hlasovým výstupom. Tí, ktorí chodia s bielou palicou sa stretávajú s našimi pracovníkmi a spoločne sa učia trasu do školy, spoznávajú priestory školy, aby sa v nej vedeli orientovať a veľa ďalšieho,“ hovorí Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.

Izabelkine dobrodružstvá

Obyčajná knižka s neobyčajnými príbehmi, ktorá chce pomáhať deťom so zdravotným postihnutím. Je určená čitateľom a čitateľkám vo veku od 5 do 9 rokov. Izabelkine dobrodružstvá sú pilotným projektom občianskeho združenia To je život a majú dva veľké ciele.

Tým prvým je podporiť u detí chuť čítať, preniesť ich do sveta rôznych zážitkov prostredníctvom pútavých príbehov malej hrdinky Izabelky a jej kamarátky Kláry. Spoločne prežijú množstvo zážitkov, nadobudnú nové skúsenosti, spoznajú kamarátov a neminú ich ani drobné starosti. V závere nájdu malí čitatelia i krátky kvíz, ktorý hravým spôsobom preverí ich čitateľskú gramotnosť. Celá publikácia je doplnená originálnymi ilustráciami Andrei Nešťákovej, ktorá sa maľovaniu venuje už viac ako desať rokov.

A čo ďalší rozmer knižky? Tým, že si ju zakúpite, získate nielen milú a poučnú knihu pre svojich drobcov, ale zároveň podporíte dobrú vec. Časť z predaja knihy poputujte na konto Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Izabelkine dobrodružstvá získate jednoducho: prostredníctvom FB profilu OZ To je život alebo napíšte svoju objednávku priamo na: fricovska@unss.sk. Ak máte záväzný záujem, pridajte aj svoju adresu, aby sme vám mohli knihu čím skôr odoslať.

Kniha stojí 11 eur + 2,80 balné (pri platbe na účet: SK45 7500 0000 0040 2795 6246)
11 eur + 3,30 na dobierku (knihu zaplatíte až pri preberaní na pošte)

Obálka knihy Izabelkine dobrodružstvá. Na milej ilustrácii sú dve dievčatká a uprodsted psík.
Obálka knihy Izabelkine dobrodružstvá.