Odteraz sa nevidiacim a slabozrakým bude z Bratislavy lepšie lietať. Aj vďaka ÚNSS

V roku 2006 vstúpilo do platnosti nariadenie ES 1107/2006, ktorého cieľom je pomôcť prevádzkovateľom letísk a leteckým prepravcom pripraviť svojich zamestnancov na poskytovanie asistenčných služieb osobám so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou. Po prijatí nariadenia v roku 2006 boli zamestnanci slovenských letísk školení prvýkrát, v uplynulých týždňoch sme sa zamerali na aktualizáciu ich vedomostí.

Fotografia: Školenie pracovníkov letiska zamestnancami ÚNSS

Čo poskytovanie asistenčných služieb osobám so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou znamená v praxi? Nuž to, že ak má človek v pláne niekam letieť, má zdravotné postihnutie a chce letieť sám, nič mu v tom nebráni. Jeho povinnosťou je však aspoň 48 hodín pred letom oznámiť, že má záujem o asistenčné služby. Najspoľahlivejšie je uviesť to pri kúpe letenky. Letisko následne urobí všetko pre to, aby sa záujemca na svoj rezervovaný let dostal.

Školenie pre zamestnancov Letiska M. R. Štefánika

Aby pracovníci poskytovali spomínanú asistenciu správne, požiadalo Letisko M. R. Štefánika Národnú radu občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike (NROZP) o pomoc. Vďaka tomu sa uskutočnilo dvojdňové školenie šité na mieru zamestnancom jednotlivých oddelení. Starostlivo vyberaní lektori (zástupcovia organizácií združujúcich ľudí so zdravotným postihnutím) im priblížili základné informácie o zrakovom, sluchovom, telesnom i mentálnom postihnutí, o ich špecifikách, ale aj o tom, ako s takýmito ľuďmi komunikovať a ako k nim pristupovať. Pracovníci letiska si mohli asistenciu vyskúšať v praxi, klásť otázky, ktoré ich v súvislosti s ich prácou zaujímali, skrátka neprišli ani vodiace, signálne a asistenčné psy. Školenie absolvovali pracovníci detekčnej kontroly, reklamačného oddelenia, ale aj tí, ktorí cestujúcim pomáhajú pri bránach či vystavujú palubné lístky.

Fotografia: Pracovníci letiska sa s klapkami na očiach a simulačnými okuliarmi na chvíľu zmenili na ľudí so zrakovým postihnutím. Dokonca si vyskúšali aj zopár jednoduchých aktivít.

Problematiku zrakového postihnutia priblížila zamestnancom letiska Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. „Ľuďom z letiska sme najskôr vysvetlili základy o zrakovom postihnutí, povedali sme im zhruba, ako kto vidí a aké z toho vyplývajú obmedzenia. V ďalšej časti sme si povedali o tom, ako človeku so zrakovým postihnutím asistovať tak, aby bola prítomnosť asistenta čo najúčelnejšia a zároveň najpríjemnejšia,“ hovorí o priebehu školenia lektorka z ÚNSS Tímea Hóková.

V poslednej časti bloku o zrakovom postihnutí si pracovníci letiska na vlastnej koži vyskúšali vykonávanie niektorých činností s klapkami alebo simulačnými okuliarmi na očiach, pričom kolegovia im pri tom poskytli asistenciu.

Fotografia: Budúci asistent si skúša chôdzu s vodiacim psom