Od 13. februára čaká cestujúcich MHD v Bratislave zásadná zmena

Dopravný podnik Bratislava (DPB) zrealizoval v poslednom období viacero opatrení na úsporu financií. Tou ďalšou je zavedenie zastávok výlučne na znamenie pre autobusovú i trolejbusovú dopravu. Zmena sa dotkne približne tretiny všetkých zastávok v meste, nakoľko na zvyšku už pravidlo včasného znamenia platí.

Zastávky len na znamenie

Cieľom zmeny organizácie dopravy je úspora financií v hodnote pol milióna eur, zníženie produkcie emisií i úspora času cestovania v priemere o 10 % mimo dopravnej špičky. DPB sľubuje, že pre cestujúcich stojacich viditeľne na zastávke sa nič nemení. Vozidlo v takomto prípade zastaví na zastávke automaticky, rovnako aj v prípade, ak sa už v jej priestore nachádza spoj inej linky. Pred vystupovaním je potrebné vždy včas stlačiť ľubovoľné tlačidlo v priestore pre cestujúcich, ktorým cestujúci oznamuje vodičov svoj zámer vystúpiť, teda tlačidlo na dopytové otvorenie dverí alebo tlačidlo „STOP“.

Vodiči DPB sú aktuálne edukovaní, ako majú pri zmene pravidiel postupovať, a aké dôležité je byť voči zrakovo postihnutým cestujúcim ohľaduplní. „Zrakovo postihnutí cestujúci nastupujú spravidla prvými dverami vozidla, v ktorých blízkosti sa nachádzajú vyhradené sedadlá, pričom svoju cieľovú zastávku môžu oznámiť vodičovi, ktorý následne cestujúceho upozorní a na tejto zastávke mu zastaví. Navyše najnovšie vozidlá disponujú mechanickými tlačidlami s Braillovým písmom alebo vystúpenými či vnorenými symbolmi, a drvivá väčšina všetkých vozidiel aj akustickým hlásením, ktoré oznamuje nielen zastávky, ale cestujúcim v pravidelných intervaloch pripomína aj zmenu režimu MHD,“ konštatuje na margo plánovaných zmien Martin Chlebovec, hovorca Dopravného podniku Bratislava. DPB stanovil prechodné obdobie dvoch mesiacov, počas ktorých budú cestujúci nepretržite informovaní vo vozidlách i na zastávkach.

Na obr. je detail plastového tlačidla v linke MHD. Uprostred žltého obdĺžnika pripevneného na tyč je zelené tlačidlo s popisom v Braillovom písme.

Mechanické dopytové tlačidlo. Zdroj foto: Dopravný podnik Bratislava

Kde na zastávke stáť?

Pripomíname, že je veľmi dôležité, aby držiteľ bielej palice stál pri označníku (zastávke) a bielu palicu držal pred sebou. V prípade, že by ste mali obavy, ako zvládnuť cestovanie MHD, s orientáciou v autobuse kvôli tlačidlám, obráťte sa, prosím, na príslušné krajské stredisko. Aktuálne Bratislavčania na KS ÚNSS Bratislava: www.bratislava.unss.sk alebo unss.bratislava@unss.sk, 0905 477 973. Odborní pracovníci krajského strediska vám radi pomôžu.

Ak by ste mali problém pri cestovaní (vodič vám nezastaví, kde má a podobne), dajte nám o tom vedieť. Ak by ste mali záujem o pozíciu „figuranta“, pretože by sme chceli vyskúšať, ako zmena funguje v praxi, napíšte, prosím, na e-mail fricovska@unss.sk. Ďakujeme.

DPB odporúča cestujúcim, aby si pred svojou cestou od 13. februára skontrolovali cestovný poriadok. Všetky informácie sú k dispozícii na webe www.dpb.sk, rovnako aj na zastávkach. K dispozícii je aj infocentrum DPB na telefónnom čísle 02/5950 5950 alebo mailovej adrese: info@dpb.sk.

Zmeny v linkách MHD – obnovuje sa vysokoškolský grafikon, niektoré spoje zrušili

Od 13.02.2023 sa obnovuje takzvaný vysokoškolský grafikon, teda premávka linky 184 a viac spojov pribudne na linkách 31, 39 a 87.

Niektoré nízko vyťažené linky DPB však budú pre nepriaznivú finančnú situáciu hlavného mesta a dopravného podniku od februárového zmenového termínu optimalizované:

  • Trolejbusová linka 45 bude premávať iba v ranných a popoludňajších špičkách pracovných dní, v ostatných časoch je možné využiť linky 42 a 49. (nový CP linky 45 platný od 13.2.2023)
  • Linka 79 v Podunajských Biskupiciach bude premávať každý deň len vo vybraných časoch v špičke ráno a popoludní, a to v základnej trase Stn. Podunajské Biskupice – Lieskovec a späť. (nový CP linky 79 platný od 13.2.2023)
  • Linka 145 spájajúca Nové mesto s Kolibou bude premávať len cez pracovné dni, v ostatných dňoch je možné využiť linky 32, 42, 49 a 64 na Kramároch, resp. linku 44 na Kolibe. (nový CP linky 145 platný od 13.2.2023)
  • Linka 147 bude premávať cez pracovné dni a na Kalváriu zachádzať len jednosmerne, a to v smere z Hodžovho námestia na Búdkovú. Zo zastávok Kalvária a Gorazdova v smere na Hodžovo námestie je možné využiť taktiež linku 147 cez Búdkovú alebo s prestupom na linky 44 a 47 na Búdkovej. (nový CP linky 147 platný od 13.2.2023)
  • Linka 151 bude premávať cez pracovné dni, v ostatných dňoch je možné využiť električky na Račianskej radiále a Vajnorskej radiále. (nový CP linky 151 platný od 13.2.2023)

Linky, ktoré pre veľmi nízku vyťaženosť zaniknú:

  • Linka X70 – oblasť Nového Ružinova bude po vybudovaní riadnej zastávky MHD obslúžená linkou 70. Dovtedy je možné využiť linky MHD zo zastávok Pálenisko a Piesčiny.
  • Linka 27 – náhradou je použitie linky 83, ktorá zastavuje v blízkosti zastávok linky 27. Prístup k nákupnému centru v lokalite Dúbravčice bude možný zo zastávky Pri kríži.
  • Linka 58 – cestujúci z Mierovej kolónie môžu využívať električky zo zastávky Magnetová. Cestujúci z Technickej ulice majú v blízkosti linky MHD premávajúce po Galvaniho a Rádiovej ulici.
Na obr. je detail plastového tlačidla v linke MHD. Uprostred žltého obdĺžnika pripevneného na tyč je červené tlačidlo s písmenami STOP, doplnené o popis v Braillovom písme.

Tlačidlo STOP v plastovom púzdre. Zdroj foto: Dopravný podnik Bratislava.