Na Slovensku sa kvalita vodiacich psov neoveruje

Na prácu vodiaceho psa sú kladené vysoké nároky, je zodpovedný za bezpečný pohyb dvojice nevidiaci človek a jeho psí pomocník. Súčasná legislatíva však žiadne kritéria na psov so špeciálnym výcvikom nestanovuje. Na zmenu situácie apeluje organizácia, ktorá pôsobí v oblasti výcviku vodiacich psov už viac ako 20 rokov.

Psy so špeciálnym výcvikom, medzi ktoré patria aj vodiace psy, sú podľa zákona definované ako kompenzačná pomôcka. Príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky poskytuje po splnení požadovaných kritérií Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Zatiaľ čo dodávatelia iných kompenzačných pomôcok, medzi ktoré patria napríklad načúvacie aparáty, mechanické vozíky, špeciálne autosedačky, musia spĺňať prísne technické normy a certifikáty, momentálne v legislatíve neexistujú žiadne kritériá, ktoré by aspoň v minimálnej miere garantovali kvalitu vodiaceho psa. „Už dlhodobo poukazujeme na chýbajúcu legislatívu v oblasti psov so špeciálnym výcvikom. Nie je prehnané tvrdiť, že na Slovensku môže byť v súčasnosti každý pes vodiacim psom,“ konštatuje Jarmila Virágová, odborná riaditeľka Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy.

Kvalita sa nekontroluje

Kvalita vodiaceho psa je tak plne ponechaná na etike a morálke dodávateľa. „V praxi sa stretávame s tým, že prácu vodiaceho psa vykonávajú aj absolútne nevyhovujúce psy: psy, ktoré sú agresívne, psy, ktorých temperament nevie človek bez zrakovej kontroly zvládnuť alebo nedostatočne vycvičené psy, ktoré ohrozujú bezpečnosť pohybu dvojice,“ opisuje možné komplikácie Virágová.

V iných krajinách, ako napríklad Maďarsko, Fínsko, Rakúsko či Nemecko posudzuje kvalitu vodiaceho psa nezávislý posudzovateľ. Kanada poskytuje príspevok na psov so špeciálnym výcvikom iba organizáciám, ktoré sú členom Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov.

Vyvíjať tlak na zadefinovanie požiadaviek na vodiaceho psa v oblasti zdravia, povahových vlastností, rozsahu pracovných zručností, ktoré sú potrebné na vodenie osoby so zrakovým znevýhodnením je tak viac ako dôležité. Pri nekvalitnom psom pomocníkovi už totiž môže ísť aj o život.