Huawei Mate 20 PRO

Aj členovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska dostali príležitosť vyskúšať si mobilné telefóny Huawei Mate 20 Pro. Testujúci dobrovoľníci dostali okruh otázok, ktorý im pomáhal pri testovaní telefónu i aplikácie Facing Emotion. Tie najzaujímavejšie výstupy si môžete prečítať v nasledujúcom texte. Pri svojom hodnotení odpovedali na nasledujúce otázky…

Viete sami realizovať prvotné spustenie asistenčnej aplikácie?

Dotykový telefón už používam nejaký čas, no ovládam ho najmä prostredníctvom programu pre nevidiacich Corvus. Tento program umožňuje prácu v špeciálnom (výrazne zjednodušenom) prostredí, ktorý sa podobá prostrediu tlačidlových telefónov – využívajú sa predovšetkým zoznamy položiek a kontextová ponuka. Aplikáciu TalkBack (TB) síce poznám, ale vôbec nemám zautomatizované jej používanie. Pri spustení tejto aplikácie som potrebovala asistenciu, ako aj základné uvedenie do jej ovládania. Potrebnú asistenciu mi poskytla vidiaca osoba.

Ja som dostal telefón už s aktívnym Google účtom a spusteným TalkBackom. Preto som to testoval až úplne na konci. Z nastavení som zvolil možnosť resetovať a vrátil som zariadenie do predvoleného stavu. Po úvodnej zvučke sa mi podarilo spustiť Talkback súčasným stlačením a podržaním tlačidiel hlasitosti. TalkBack aj celý sprievodca bol v angličtine. Navyše ma TalkBack prinútil prejsť celým úvodným tutorialom. Ten návod k TalkBacku je sám o sebe na začiatok veľmi dobrý, ale pre človeka, ktorý nevie po anglicky, to môže byť komplikované. Bolo potrebné zvoliť v nastaveniach slovenčinu a až potom bolo možné zvoliť slovenskú syntézu reči.

Teoreticky áno, prakticky pri aktuálnom štandardnom nastavení telefónu to nie je bez zrakovej kontroly možné. Bohužiaľ, nevidiaci človek nedokáže spustiť asistenčnú technológiu – TalkBack, resp. Accessible suite (po novom) samostatne, pretože:

  1. V prvotnom nastavení po nabootovaní telefónu nie je klávesová skratka na aktiváciu asistenčnej technológie pre nevidiaceho nakonfigurovaná, takže sa po súčasnom stlačení tlačidla na pridávanie a uberanie hlasitosti TB nespustí. Zobrazí sa len hláška, ako to urobiť, ale bez zrakovej kontroly sa to vykonať nedá.
  2. Ak by aj bola nakonfigurovaná, aj tak sa TB nespustí v plnom profile – s hlasom, ale len so sprievodnými zvukmi a vibráciami, pretože nie je k dispozícii lokalizovaná hlasová syntéza google tts v offline režime, keď sa navolí lokalizované prostredie operačného systému do slovenčiny.
  3. K tomu, aby nevidiaca osoba po spustení asistenčnej technológie získala hlasovú odozvu vstavaného čítača obrazovky TalkBack sa potrebuje pripojiť do online režimu buď cez wifi, alebo cez mobilné dáta na internet. Obe tieto možnosti bez pomoci vidiacej osoby nie je možné nevidiacemu samostatne vykonať, pretože TalkBack pred pripojením do internetu neposkytuje hlasovú odozvu, takže nie je možné dostať sa do nastavení zapnutia dát, resp. zapnutia wifi. Pri zapnutí wifi je ďalej kvôli chýbajúcemu ozvučeniu problém s jej výberom a následným zadaním hesla.
  4. Pomohlo by, ak by klávesová skratka pre zapnutie TalkBacku bola štandardne v továrenských nastaveniach zapnutá a ak by bola lokalizovaná hlasová syntéza už štandardne predinštalovaná v offline režime, vtedy by nevidiaca osoba dokázala telefón obsluhovať od prvotného spustenia, od vybalenia z krabičky.
  5. Lepšie riešenie zapínania asistenčnej technológie bolo realizované po Android 7, kedy počas bootovania telefónu stačilo priložiť dva prsty na obrazovku, pravda pri lokalizovanom spustení telefónu by bol aj teraz problém kvôli chýbajúcej slovenskej hlasovej syntéze.

Po nakonfigurovaní

Potrebovali ste pomoc pri oboznámení sa s funkciami telefónu od vidiacej osoby alebo ste zvládli oboznámenie sa s telefónom sami?

Áno, potrebovala som úvodnú inštruktáž a zorientovanie. Našťastie sa hardvér dotykových telefónov v súčasnosti veľmi podobá, takže následne to nebol problém. Musela som si akurát zvyknúť na virtuálne tlačidlo „home,“ ktoré sa nachádza v spodnej časti displeja.

Slabozraká osoba mi vysvetlila rozloženie domovskej obrazovky. Mne sa domovská obrazovka zdala neprehľadná. Keďže som doteraz používal nadstavbu Corvus, musel som si zvyknúť, že súčasťou domovskej obrazovky sú aj správy, počasie a podobne.

Takúto pomoc som nepotreboval. Postupným prieskumom sa dalo oboznámiť s prostredím a s jednotlivými aplikáciami. Ale je to aj preto, že s asistenčným softvérom pracujem už dlhoročne. Som s ním oboznámený a nadobudol som za roky používania potrebné teoretické a praktické zručnosti.

Ďalší respondenti sa zhodne vyjadrili, že si po úvodnej inštruktáži zvykli alebo na funkcionalitu postupne bez väčších problémov prišli.

Vyhovujú vám virtuálne systémové tlačidlá?

Na virtuálne tlačidlá sa určite dá zvyknúť, hoci jednoznačne preferujem aspoň hardvérové tlačidlo „home“.

Musel som si na to zvyknúť, ale myslím si, že sa to dá. V čase testovania tohto telefónu som si súkromne kúpil telefón, ktorý má tiež len virtuálne systémové tlačidlá a nerobí mi to problém.

Nemám s nimi problém, ale uprednostnil by som skôr hardvérové, pretože pri nich je vždy istota stlačenia, čo pri – z rôznych dôvodov – odmlčanom čítači obrazovky nie je.

Vyhovuje Vám organizácia naposledy otvorených aplikácií?

Väčšina respondentov odpovedala súhlasne: Áno, je to celkom dobrá myšlienka. Môže to zrýchliť prácu, ak si to človek osvojí.

Správa sa to trochu neštandardne, resp. asi nie tak, ako by som očakával. Keď prstom prejdem po spodnej časti obrazovky, TalkBack číta názvy domov, späť, nové aplikácie. V prvom rade sa mi nezdá to pomenovanie tlačidla Nové aplikácie. Skôr by to mohol čítať ako naposledy použité alebo čosi podobné. Keď potom švihám zľava doprava, TalkBack prechádza len medzi týmito tlačidlami a ak sa chcem vrátiť, musím sa dotknúť kdekoľvek na obrazovke, aby sa vrátil fokus späť do aplikácie. Ak napríklad poklepem na tlačidlo nové aplikácie, opäť sa najprv musím dotknúť na ľubovoľnom mieste obrazovky, aby TalkBack zameral naposledy použité aplikácie. Inak sa stane, že pri švihaní otvorí ľubovoľnú aplikáciu z toho zoznamu. Avšak, dá sa na to zvyknúť. Skôr by som si to ale predstavoval asi takto: Keď prstom prechádzam medzi virtuálnymi tlačidlami a následne si to rozmyslím a švihaním zmením fokus, TalkBack by mal vrátiť fokus do aplikácie, v ktorej som. Ak poklepem na virtuálne tlačidlo, fokus by sa mal správne presunúť, v našom prípade, do naposledy použitých aplikácií. Tlačidlá Domov a späť sa správali korektne.

Viete sa orientovať na systémovej lište rozdelenej výrezom v displeji?

Áno, hoci to občas zahapruje…

Výrez nie je hmatateľný, čiže z hľadiska nevidiaceho to nemá zmysel. Orientovať sa viem, skôr mám problém lištu otvoriť. Podarí sa mi to gesto vždy tak na tretí štvrtý pokus.

Áno, nemal som problém. Dajú sa z nej informácie vyčítať. Navyše, táto lišta sa dá otvoriť a podrobne preskúmať.

Narazili ste na niektorú neprístupnú aplikáciu, ktorá už bola nainštalovaná v telefóne?

V podstate boli aplikácie zväčša prístupné, ale občas po otvorení a preskúmaní okien jednotlivých aplikácií sa vyskytli niektoré nepopísané a niektoré nepreložené prvky. Napr. Hudba, Video, niektoré nepopísané tlačidlá priamo v sekciách nastavení. Zároveň niektoré aplikácie nebolo možné podrobne preskúmať, pretože vyžadovali prihlásenie do služieb Huawei, resp. Google, takže by bolo pre budúcnosť vhodné, ak by zadávateľ testovania poskytol v rámci testovacích podmienok aj vstupné údaje pre registráciu, aby sa dala preskúmať prístupnosť registrácie, resp. testovacie prihlasovacie údaje.

Pri prechádzaní hlavnej obrazovky som narazil na prvok, ktorý nebol nijakým spôsobom detekovaný, len akustický. Po poklepaní na túto položku som sa dostal do aplikácie hodiny, kde sa dalo normálne orientovať a pracovať s ňou. Takže jedine to je chyba, že položka nie je detegovaná (popísaná) a na danú položku sa nedá dostať prehmatávaním, len švihaním. Je umiestnená pravdepodobne v lište. Pri prešvihávaní nasleduje po ohlasovanom počasí.

Netestovala som úplne všetky aplikácie. Tie základné ale fungujú – skúšala som napríklad kontakty, správy, Google play… Najväčší problém som asi mala s písaním akéhokoľvek textu – nie som zvyknutá na „androidovskú“ klávesnicu. Taktiež mi spôsobovalo ťažkosti, keď TalkBack zrazu prestal poslúchať – občas prestal reagovať na špeciálne gestá a bolo potrebné používať základné „androidovské“ (také, ako keď telefón funguje bez TalkBacku). Taktiež sa mi zdalo, že číta dosť chaoticky. Ale po reštarte telefónu už fungoval. Ešte dopĺňam, že v telefóne som nemala vloženú simku, takže som ho napríklad nevyužívala na štandardné úkony súvisiace s telefonovaním a prijímaním či odmietaním hovorov. Aplikácia Poznámky: Tlačidlo na vytvorenie novej poznámky nie je pomenované a nereaguje na štandardné dvojité poklepanie. Je potrebné s TalkBackom poklepať a pridržať, čo je príkaz na vyvolanie kontextovej ponuky. Vtedy sa už zobrazí pole na vytvorenie novej poznámky. Navrhoval by som v prvom rade tlačidlo popísať a naprogramovať tak, aby sa správalo štandardne. Aplikácia Hodiny: Pri nastavovaní budíka sa mi zdá zdĺhavé poklepávanie na číslice a postupné prechádzanie na konkrétnu hodinu a minútu. Pomohlo by, ak by sa dal čas zadať priamo do editačného poľa.

Viete sa orientovať v Nastaveniach telefónu?

Po súhlasných odpovediach, resp. „v zásade áno – celkom intuitívne“, sme zaznamenali aj tento postreh: Okno s nastaveniami pôsobí pri prechádzaní s TalkBackom nekonzistentne. Zdá sa, že TalkBack pri švihaní zľava doprava neprečíta všetky položky a pri švihaní sprava doľava akoby pribudnú nové. V dialógoch s nastavením zvonenia je nepopísané tlačidlo, ktoré TalkBack číta ako Image. Toto tlačidlo by bolo potrebné popísať, keďže ho musíme potvrdiť, aby sa prejavili zmeny.

Vyhovuje vám umiestnenie tlačidiel hlasitosti na tej istej strane ako tlačidlo napájania?

Väčšina odpovedí respondentov bola áno, bez problémov, ev.: Neprekáža mi to, hoci na svojom telefóne mám tlačidlá hlasitosti na inej strane.

Využili ste spúšťanie aplikácií gestom – hánkou prsta?

Väčšina respondentov možnosť nevyužila, ev. nemala dostatok vstupných informácií, preto možnosť nevyužila. Jeden respondent to skúsil a: Zistil som, že to funguje, len ak je vypnutý TalkBack. Vidiaca osoba dokáže pomocou hánky prsta vyvolať aplikáciu. Ale ak zapnem TalkBack, prestane to fungovať.

Aký spôsob uzamknutia a následného odomknutia obrazovky ste využili?

Uzamknutie zaklapnutím puzdra alebo krátkym stlačením tlačidla na boku a odomknutie gestom – potiahnutie dvomi prstami zdola nahor.

Zamknutie pomocou tlačidla Power, odomknutie Power+ potiahnutie prstov smerom hore. Zamykanie pomocou PIN, resp. odtlačku, resp. nastavenie rozpoznania tváre nie je pre nevidiaceho vhodné, pretože pri odomykaní nedokáže zadať PIN.

Ako najschodnejšie riešenie sa mi javí zamykanie pomocou kódu. Zatiaľ neviem, ako mazať znak, ak sa pomýlim, ale už mi aspoň TalkBack číta, čo píšem. Bolo to ale potrebné nastaviť v kontextovej ponuke TalkBacku. Skúšal som aj zamykanie pomocou rozpoznávania tváre a odtlačku prsta. Rozpoznávanie tváre sa mi nepodarilo nastaviť bez vidiacej osoby a aj po nastavení pomocou vidiaceho asistenta ma telefón nerozpozná. Rovnako je to aj s odtlačkom prsta. Prst totiž treba priložiť na konkrétne miesto na obrazovke. Tá je ale celá hladká, takže nevidiaci nevie, kam prst položiť. V tejto súvislosti som otestoval zamykanie pomocou odtlačku prsta na mojom Samsung Galaxy A7. Tam treba prst priložiť na tlačidlo napájania a dokáže to nastaviť a používať aj nevidiaci.

Využili ste ovládanie funkcií telefónu hlasom?

Využil. Je škoda, že telefón nerozumie slovenským pokynom. Podarilo sa mi ale nastaviť hlasový profil a následne telefón nájsť frázou „Where you are“. Tiež fungovalo vytočenie kontaktu.

Nie, keďže po oboznámení sa s tým, že takýmto ovládaním sa dali ovládať funkcie týkajúce sa telefonovania a ja som nemal k dispozícii nanoSIM kartu, a svoju vlastnú kartu kvôli rozmerovej nekompatibilite s príslušným slotom na vloženie som použiť nemohol.

Vyhovuje vám veľkosť a hmotnosť telefónu?

Väčšina respondentov vytýkala telefónu veľkosť i hmotnosť telefónu. Ale aj: Pre potreby nevidiaceho je veľkosť displeja postačujúca. Pri bežnom nosení som narazil na problémy.

Myslím si, že pri kúpe nového telefónu, by ma veľkosť a hmotnosť motivovala, aby som hľadal nejaké iné možnosti, akou bol ten testovaný.

S telefónom sa mi zle manipulovalo, veľkosť mi nevyhovovala, ale možno to vyplýva len z toho, že som mal vždy o čosi menšie telefóny.

Zaujíma vás hodnotenie Huawei Mate 20 PRO podrobnejšie?

Prečítajte si kompletnú recenziu na telefón Huawei Mate 20 PRO (formát rtf, 396kB).

Huawei robí aj na appkách

Odborníci Huawei v súčasnosti vyvíjajú novú aplikáciu Facing Emotion, ktorá začína rozoznávaním ľudských emócií. Naši testovači mali telefón v špeciálnom puzdre umiestnenom na krku, aby mohol telefón nerušene snímať, či sa partner v rozhovore smeje, mračí alebo hnevá… Prečítajte si ako dopadlo testovanie aplikácie Facing emotion.