Fotografie Cesta svetla zdobia priestory ZŠ Prokofievova v Bratislave

Úspešné snímky súťaže Cesta svetla bývajú slávnostne predstavené verejnosti v priestoroch Slovenského národného divadla. Ich púť k návštevníkom však nekončí. Pomyselné žezlo sa rozhodla prevziať Základná škola Prokofievova v Bratislave. Snímky zachytávajúce život so zrakovým postihnutím či tematiku svetla potešia nielen žiakov a pedagógov, ale aj širokú verejnosť.

Žena a muž sa dívajú na fotografie. Žena rukou ukazuje na jednu z nich.

Na výstave si každý nájde “svoju” fotografiu.

Cieľom súťaže Cesta svetla je spájať ľudí bez ohľadu na vek, fotografické skúsenosti či postihnutie. A tak v nej môžete nájsť vidiacich i zrakovo postihnutých umelcov, deti aj seniorov, amatérov i profesionálov. Ideálnym spôsobom na vzájomné spájanie je umenie, ktoré nepozná hranice, nevníma rozdiely… „V našej základnej škole máme aj špeciálne triedy pre deti s autizmom, a tak inklúzia či integrácia ľudí s akýmkoľvek postihnutím je pre nás bežná. Veľmi si ceníme, že existuje organizácia, ktorá má podobné hodnoty ako my, a preto sme sa rozhodli osloviť Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska a pripraviť výstavu so snímkami Cesta svetla,“ povedala Mgr. Diana Mosná, PhD., riaditeľka ZŠ Prokofievova.

Vernisáž, ktorou škola zároveň slávnostne otvorila zrekonštruované vstupné priestory, sa uskutočnila 13. apríla. Myšlienka zrealizovať výstavu napadla pani Eve Hlistovej, ktorá na škole pôsobí ako školská psychologička. „Prvý impulz prišiel ešte počas lockdownu, keď som uvidela vašu výstavu. Pomyslela som si, že ak sa dá zvládnuť výstava vonku, pôjde to aj v škole. A keďže sme nedávno zrekonštruovali našu aulu, povedala som si, že prvou výstavou musia byť fotografie Cesty svetla,“ prezrádza Mgr. Eva Hlistová, školská psychologička.

Výstava v priestoroch Základnej školy Prokofievova je zostavená z úspešných snímok z rokov 2021 a 2022. Množstvo rôznorodých fotografií je inštalované s veľkými citom. V symbolických blokoch si každý príde na svoje. „Zamilovala som si fotografiu zachytávajúcu staré okuliare položené na stole. Spájajú sa mi s mojím dedkom a spomienkami na detstvo,“ úprimne priznáva pani riaditeľka D. Mosná. Motívy prírody či kvetov oslovujú autorku myšlienky E. Hlistovú. „Nádherné sú však aj fotografie zachytávajúce deti so sviečkami či nevestu. U našich žiakov zarezonovali najmä fotografie športovcov,“ dopĺňa.

Od 27. do 30. mája budú môcť vo vyhradených časoch vzhliadnuť výstavu aj ďalšie petržalské základné, materské i stredné školy. Širokej verejnosti otvorí škola svoje brány každú stredu od 15:30 do 16:30 h.