Fotografická súťaž Cesta svetla pozná víťazov

Cesta svetla, súťaž určená profesionálnym i amatérskym fotografom, už pozná víťazov. Odborná porota na čele s úspešným fotografom Lukášom Kimličkom pozorne zhodnotila všetky súťažné fotografie a určila tých najlepších.

Tri stovky veľkých i malých momentov

Takmer tri stovky rôznych námetov zaznamenaných objektívom, štylizovaných i spontánne zachytených momentov, ktoré do súťaže poslalo takmer šesť desiatok fotografov. Ich práce hodnotili úspešní fotografi – Lukáš Kimlička, Miroslav Zaťko a Ján „Myšiak“ Miškovič. „Do aktuálneho ročníka sa zapojilo päťdesiatosem súťažiacich. Najviac fotografií nám poslali súťažiaci do kategórie farebná fotografia. Čo sa týka veku súťažiacich, je to veľmi pestré – zapojili sa nielen dospeláci – mladí ľudia, v aktívnom veku, seniori, ale aj deti. Dokonca sa nám prihlásila trieda z foto krúžku a musím povedať, že ich práce boli zaujímavé,“ hodnotí aktuálny ročník koordinátor súťaže Cesta svetla Pavol Korček.

Za najzaujímavejšiu zhodnotila porota kategóriu čiernobielej fotografie. „Veľmi dobre sa autorom podarilo pracovať s témou a využívaním fotografických prvkov ako sú kompozícia, kontrast, forma alebo štruktúra,“ oceňuje M. Zaťko. Pri farebnej fotografii je však už o čosi kritickejší: „Fotografi dlho túžili po farbe ako vyjadrovacom prostriedku. Keď sa tak stalo, prišlo upokojenie, a to sa akoby prenieslo aj do súťažných príspevkov. Farba však nie je tým prostriedkom, ktorým by mohla byť. Len ilustruje, nepracuje so svojimi možnosťami, ako sú príbuznosť alebo protiklad,“ dodáva.

Cesta svetla je súťaž, kde by malo byť nosnou tému svetlo alebo problematika nevidiacich a slabozrakých. Do akej miery sa to prihláseným autorom podarilo či nepodarilo hovorí Lukáš Kimlička: „Veľa námetov sa opakovalo, a to platí pre všetky kategórie. Často to boli prvoplánové námety, ktoré som už videl nespočetne veľakrát. Ak by som mal autorom niečo vytknúť, tak to, že väčšine fotografií chýbal originálny nápad. A pokiaľ by som im mal čosi poradiť do ďalšieho ročníka, aby sa nebáli popustiť uzdu svojej fantázii a hľadali zaujímavé námety aj tam, kde by to nečakali,“ dodáva s úsmevom.

Kto sa postaví na stupne víťazov

Pri každej súťaži musí byť nielen hlas kritický, ale aj hlas pochvalný. A ten si môžu vypočuť tí, ktorým sa podarilo obsadiť bronzovú, striebornú a zlatú priečku. Súťažiaci sa v jednotlivých kategóriách umiestnili takto:

Čiernobiela fotografia

  1. Andrej Dobrík
  2. Boris Cambel: Vbehni do života 2
  3. Jozef Chromiak: Bez tváre I. – IV.
Andrej Dobrík


Fotografia: Andrej Dobrík

Farebná fotografia

  1. Martin Ragan
  2. František Tóth: Nádej
  3. Alexandra Chudá
Martin Ragan


Fotografia: Martin Ragan

Čestné uznanie

Patrícia Chudjaková: A mám ťa, Rozohrávka

Mobilná fotografia

  1. Vladimír Krivák: Pankrác, Servác, Bonifác

Slávnostné odovzdávanie cien a zároveň vernisáž výstavy Cesta svetla sa uskutoční 5. decembra o 17:00 hodine v priestoroch Slovenského národného divadla. „Rád by som upozornil našich súťažiacich fotografov, že okrem ocenených autorov budú na vernisáži vystavené aj fotografie, ktoré porota vyhodnotila ako zaujímavé a mohli by potešiť oko návštevníkov SND. Navyše, ďalšie fotografie sme zaradili aj do nášho kalendára, takže ak ste aj neobsadili stupne víťazov, stále sa vaše fotografie môžu dostať k publiku,“ konštatuje P. Korček.

Za podporu pri realizácii súťaže Cesta svetla ďakujeme partnerom:

Logo Huawei


Obrázok: Logo Huawei

Logo Velux


Obrázok: Logo Velux

Logo Ministerstva kultúry SR


Obrázok: Logo Ministerstva kultúry SR

Logo Region press


Obrázok: Logo Region press