Chcete sa vzdelávať? Hľadáme práve vás!

EDI – From Education to Inclusion (Od vzdelávania k inklúzii)

Od septembra 2019 začala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vďaka podpore z európskeho programu Erasmus+ realizovať medzinárodný projekt s názvom „Od vzdelávania k inklúzii“ (ďalej používaná projektová skratka EDI z anglického názvu projektu From Education to Inclusion). Cieľom tohto projektu je prispieť k odstráneniu bariér v oblasti fyzického prostredia, informácií i bariér v bežnej komunikácii prostredníctvom vytvorenia a realizácie sústavy online vzdelávania pre vybrané cieľové skupiny – teda aj pre nevidiacich a slabozrakých.

Na projekte spolupracuje okrem ÚNSS aj české centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami Teiresiás a švédska firma FUNKA zameraná na riešenia v oblasti prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

Viac informácii sa môžete dočítať priamo na stránke projektu:

Od vzdelávania k inklúzii (EDI).

Pre projekt v súčasnosti hľadáme ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí absolvujú sled vzdelávacích aktivít zameraných na:

a) prístupnosť fyzického prostredia,

b) prístupnosť informácií,

c) komunikáciu a sebaobhajobu.

Koho hľadáme?

Človeka so zrakovým postihnutím vo veku od 18 rokov, ktorý:

 • je dostatočne samostatný vo formách kompenzácie svojho zrakového postihnutia (orientácia v priestore, sebaobsluha, práca s IKT, komunikácia);
 • má všeobecný prehľad o dianí v spoločnosti;
 • zaujíma sa o témy prístupnosti prostredia, informácií a obhajoby záujmov komunity nevidiacich a slabozrakých;
 • sa chce dozvedieť viac o téme prístupnosti vo všeobecnosti a špecificky o prístupnosti fyzického prostredia, prístupnosti informácií;
 • sa chce zdokonaliť v komunikačných a sebaobhajovacích zručnostiach;
 • sa chce angažovať v občianskej spoločnosti a v komunite nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Čo ponúkame?

 • Zapojenie do zaujímavého medzinárodného projektu;
 • Bezplatnú účasť na online školeniach, ktoré sa budú zameriavať na: princípy prístupnosti pre ľudí so zrakovým postihnutím, prístupnosť fyzického prostredia a riešení rôznych bariér, prístupnosť informácií a riešení súvisiacich s tlačenými či elektronickými informáciami a na rozvíjanie všeobecných komunikačných a sebaobhajovacích zručností;
 • Kontakt s profesionálmi z partnerských organizácií – Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Teiresiás (Česká Republika) a FUNKA – firma zameraná na prístupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím (Švédsko);
 • Potvrdenie o účasti na vzdelávaní a zapojení do projektu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (môže pomôcť pri ďalšom uplatnení sa na pracovnom trhu);
 • Možnosť účasti na ďalších aktivitách ÚNSS (workshopy, osvetové podujatia).

Časový harmonogram školení

Školenie prístupné prostredie a sebaobhajoba:

Online školenie v termíne 8. – 10. 6. 2021 (utorok – štvrtok) bude zamerané na prístupnosť fyzického prostredia a na komunikačné a sebaobhajovacie zručnosti.

Budeme hľadať odpovede na nasledovné otázky:

 1. „Ako môžem poradiť v rámci mojej komunity (mesta, obce, sídliska) pri hľadaní lacného a dobrého riešenia, ktoré zjednoduší orientáciu nevidiacim či slabozrakým?“
 2. „Ako môžem pomôcť pri podporovaní samostatného cestovania ľudí so zrakovým postihnutím?“
 3. Aké sú legislatívne požiadavky týkajúce sa prístupnosti prostredia?“
 4. „Akým spôsobom môžem využiť svoje vedomosti a legislatívu na obhajobu svojich práv?“

Školiť budú lektori švédskej firmy FUNKA a lektori Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Školenie prístupné informácie a sebaobhajoba:

Online školenie v termíne 22. – 24. 6. 2021 (utorok – štvrtok) bude zamerané na prístupnosť informácií a na komunikačné a sebaobhajovacie zručnosti.

Budeme hľadať odpovede na nasledovné otázky:

 1. „Ako si dokážem prečítať leták, alebo poradiť jeho autorom, aby bol dobre čitateľný pre všetkých?“
 2. „Viem vidiacim ľuďom popísať, ako získavam informácie z internetu a aké sú moje potreby, aby bol obsah webových stránok pre mňa čitateľný?“
 3. „Ako používam svoj smart mobilný telefón, v čom sa ešte chcem zdokonaliť?“
 4. „Poznám základnú legislatívu, ktorá mi pomôže pri obhajobe mojich práv pri získavaní informácií?“
 5. „Aké možnosti mám pri vymáhaní svojich práv?“

Školiť budú lektori českého Centra podpory študentov so špecifickými potrebami Teiresiás a lektori Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Obe školenia budú prebiehať online prostredníctvom aplikácie Zoom. Od všetkých záujemcov o školenia očakávame základné PC zručnosti a zručnosti práce s internetom – používanie aplikácie Zoom vieme naučiť prostredníctvom IT inštruktorov ÚNSS. Taktiež všetkým účastníkom školení poskytneme manuál, ktorý bude obsahovať základné klávesové skratky aplikácie Zoom.

Jednotlivé bloky školení budú prebiehať v anglickom, českom a slovenskom jazyku – v prípade anglických blokov bude zabezpečené tlmočenie.

Ako sa dá zapojiť?

V prípade záujmu o účasť v projekte EDI, prosíme, do 3.6. 2021 kontaktujte Tímeu Hókovú Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Záujemcov o školenia, prosíme, o vyplnenie online dotazníka, prostredníctvom ktorého sa pýtame na motiváciu, ako i na zručnosti súvisiace s aktivitami projektu EDI.

Dotazník nájdete tu:

Od vzdelávania k inklúzii (EDI) – dotazník pre uchádzača o školenia

ÚNSS si vyhradzuje právo vybrať nevidiacich a slabozrakých účastníkov školení na základe zistených zručností a na základe záujmu o témy prístupnosti prostredia, informácií či obhajoby záujmov nevidiacich a slabozrakých.

Kontaktná osoba za ÚNSS:
Tímea Hóková – manažérka projektu EDI
hokova@unss.sk
0911/469 652