Bratislavské, veselé & bez bariér!

Vianočné trhy v Bratislave sú po rokoch skutočným pojmom. Každoročne do hlavného mesta smeruje množstvo domácich i zahraničných turistov za voňavým punčom, plnenými lokšami či cigánskou. A keďže organizátori myslia aj na návštevníkov so zdravotnými obmedzeniami, snažia sa zlepšovať prístupnosť aj pre nich.

S prístupnosťou rôznych aktivít i vianočných trhov pomohli Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku (BKIS) pracovníci ÚNSS. „Spolu s BKIS sme dali dokopy opis toho, čo v meste v rámci vianočných trhov vyrástlo. Popis je veľmi výstižný, BKIS dokonca samo zakomponovalo niektoré, pre nás veľmi užitočné body, ako je zmena dlažby, umiestnenie reproduktora (ktorým smerom sa napr. rozliehajú koledy z Prívetivej zóny a pod.). Navyše, všetko prelinkovali s programom, s podrobnosťami o Prívetivej zóne, Vianočnom lese, aby sme sa nemuseli na stránke bezvýsledne túlať. Vznikol aj odkaz, kde to ľudia so zrakovým postihnutím poľahky nájdu: https://bratislavskevianoce.sk/bez-barier/,“ približuje Dušana Blašková, ktorá má s pripomienkovaním prístupných akcií bohaté skúsenosti.

V rámci prípravných aktivít upozornila D. Blašková na dôležitosť vyškolenia dobrovoľníčok a dobrovoľníkov. Aj to, ako ich označiť, aby ich slabozrakí návštevníci poľahky spoznali. Oblečení budú vo výrazných oranžových vestách. Zároveň však prešli malým „rýchlokurzom“. „Bol to stručný úvod o tom, ako človek so zrakovým postihnutím vidí, ako ho možno na ulici spoznať, podľa čoho sa orientuje, ako s ním komunikovať, aké informácie mu sprostredkovať, ako ho navigovať či bezpečne sprevádzať. Taktiež som im odporučila, aby nevidiacich a slabozrakých chodcov proaktívne oslovili a ponúkli im pomoc,“ dodáva D. Blašková.

Súčasťou vianočných trhov v hlavnom meste je aj tzv. Prívetivá zóna umožňujúca návštevníkom opustiť najväčší ruch a užiť si vianočnú pohodu i relax. Ako je uvedené na stránke Bratislavských Vianoc: „Prívetivá zóna je otvorená zo všetkých strán – zo všetkých strán teda do nej môžete vstúpiť – v jednotlivých rohoch sú ale umiestnené kotviace kade, na tie si dajte pozor. Do tejto pokojnej oázy vás privedú aj vianočné melódie – reproduktory sú umiestnené na strane pri radnici.“

Prístupné vianočné trhy nie sú jedinou spoluprácou BKIS s našou organizáciou. Aktuálne s nimi spolupracujú Dušana Blašková a Eva Metonová. Vyškolili sprievodcov v rámci cyklu prehliadok Rande s mestom, ktoré sú určené nevidiacim a slabozrakým návštevníkom. Aktuálne pripravujú preškolenie ďalších zamestnancov Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Úvodné stretnutie už majú za sebou. Na interaktívnom školení im lektorky umožnili naplno sa vžiť do života a každodennosti človeka so zrakovým postihnutím. „V rámci nasledujúcich stretnutí sa budeme venovať architektonickým, dopravným a informačným bariéram. Tešíme sa, že BKIS má ambíciu oboznámiť sa s tým, čo je pre ľudí so zrakovým postihnutím bariérou, aby už pri plánovaní podujatí mohli na všetky nápady nahliadať prístupne pre všetky skupiny obyvateľstva, takže aj pre ľudí so sluchovým či telesným postihnutím, ale i pre rodiny s deťmi a seniorov,“ spokojne konštatuje Dušana Blašková.