3 hlavné ceny v Zlíne získali deti z projektu Darujem ti tulipán

Asociácia Divadelná Nitra organizuje od roku 2007 mimoriadne úspešný projekt integračných tvorivých aktivít pre slabozraké a nevidiace deti s názvom Darujem ti tulipán. Pomenovanie sa udomácnilo na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra´08, pričom inšpiráciou bola rozhlasová hra Tulipánová kolíska. Zakladateľkou projektu je akademická sochárka Elena Kárová, ktorá v centre pre realizáciu aktivít projektu (zrekonštruovanom Klube Darujem ti tulipán na Základnej škole internátnej pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave) vedie výtvarné, hudobné a tanečné workshopy.

Šikovníci z klubu sa zúčastnili aj na výtvarnej súťaži pre zrakovo postihnuté deti Radosť tvoriť, ktorá je sprievodným poduja¬tím Medzinárodného filmového festivalu pre deti a mládež Zlín 2016, a 3 z nich si 30. mája v Kongresovom centre v tomto moravskom meste prevzali ceny.

Hlavnú cenu v druhej vekovej kategórii udelila odborná porota 10-ročnej slabozrakej Miške Drobnej za farebnú kresbu Moja oranžová ryba. Osobitnú cenu Zlínskeho kraja získala 10-ročná Veronika Bajnóciová za keramické práce Dievča s červenou čelenkou, Opica a Hlava koňa. Cenu primátora mesta Zlín si zo súťaže odniesla 10-ročná prakticky nevidiaca Stanka Španková za keramickú sošku Anjel a farebnú kresbu Môj koník. Okrem troch ocenených sa do súťaže zapojili aj Saška Slováková, Tamara Biháryiová a Timko Tarkoš. Práce budú vystavené aj počas 25. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2016, ktorý sa s podtitulom Óda na radosť? (minulosť – prítomnosť – budúcnosť) uskutoční od 23. do 28. septembra v Nitre.