Zmena termínu 20. ročníka konferencie INSPO

Najväčšia a najvýznamnejšia konferencia v Českej republike predstavuje najnovšie domáce i zahraničné aplikácie, programy a pomôcky uľahčujúce život ľuďom s rôznym druhom zdravotného postihnutia. Vlani prišlo do Kongresového centra Praha vyše 500 návštevníkov, vo vystavovateľskej časti predstavili svoje služby a produkty takmer 4 desiatky organizácií. Tento rok sú napriek náročnej situácii očakávania organizátorov ešte smelšie.

Zákaz organizovať akcie s viac ako 100 účastníkmi však ovplyvnil aj termín jubilejného 20. ročníka konferencie INSPO – z pôvodne plánovaného 28. marca na pondelok 12. októbra 2020.

Lístky zakúpené začiatkom roka ostávajú, prirodzene, v platnosti. Registrácia nových záujemcov je otvorená až do konania konferencie, a to na www.inspo.cz/registrace. Do 6. októbra je možnosť storna vstupenky bez akéhokoľvek poplatku, po tomto dátume si organizátori budú účtovať 50 percent z ceny (ide o rovnaké podmienky, aké boli avizované na marcový termín).

Už 20. ročník konferencie INSPO sa opätovne uskutoční v Kongresovom centre Praha. Jeho vchod bude opäť označený mobilným akustickým a hlasovým majákom, ovládateľným vysielačom VPN, na pomoc pri orientácii v interiéri budú opäť využité špeciálne beacony (Bluetooth vysielače), ovládateľné mobilnou aplikáciou Right-Hear.

Program v hlavnej sále bude možné sledovať v priamom prenose aj na internete na adrese, ktorú nájdete na www.inspo.cz/videa.

Vo všetkých troch sálach bude zabezpečené tlmočenie do posunkového jazyka a simultánny prepis, ktorý môžu sledovať účastníci so sluchovým postihnutím nielen na plátne, ale aj na zapožičanom tablete. Ten budú mať k dispozícii aj slabozrakí, a to na sledovanie prezentácií premietaných na plátno.

Středisko Teiresiás z Masarykovej univerzity zabezpečí vznik videozáznamov všetkých prednášok s prekladom do posunkového jazyka a titulkami. Zverejnené budú približne mesiac po podujatí na YouTube kanáli konferencie INSPO. Príspevky do zborníka v prístupnej digitálnej podobe sú samozrejmosťou.

Čriepky z bohatého programu

Tešiť sa môžete napríklad na prezidenta Asociace virtuální a rozšírené reality Martina Kotka a na predstavenie možností virtuálnej a experimentálnej medicíny, konkrétne napríklad na bionické oči a šošovky, či na vysvetlenie pojmu „počítačové videnie“.

Roman Mouček zo Západočeskej univerzity v Plzni predvedie prototyp asistenčného systému, ktorý umožní komunikovať s počítačom vlastnou mozgovou aktivitou.

Myoelektrické protézy horných končatín, ktoré sú riadené pomocou slabých elektrických napäťových signálov a umožňujú uchopiť nielen ľahké a krehké predmety, ale aj predmety s hmotnosťou niekoľkých kilogramov, priblíži Jan Maleš z firmy Ottobock, o praktickú ukážku sa postará Jakub Zachoval.

Jaroslav Winter, zakladateľ a hlavný organizátor konferencie, sa obzrie za najdôležitejšími technologickými medzníkmi, ktoré uľahčovali komunikáciu ľuďom s telesným, sluchovým i zrakovým postihnutím tak, ako boli prezentované na konferenciách INSPO.

Aké príspevky zaznejú v sekcii Prístupnost nejen webu?

Tú má na konferencii INSPO už desiaty rok vo svojej gescii Radek Pavlíček. Účastníkom pravidelne ponúka množstvo praktických a už funkčných noviniek. Výnimkou nebude ani tento ročník.

Sprievodcom priblíženia audiovizuálnych diel ľuďom so zrakovým postihnutím bude Christoph Damm, autor aplikácie ADauthor zameranej na rýchlejšiu, jednoduchšiu a lacnejšiu tvorbu audio popisu. Aplikácia je určená nielen profesionálnym distribútorom, ale i vyškoleným jednotlivcom.

Na sprístupňovaní informácií pre svojich divákov pracuje aj Medzinárodný filmový festival dokumentárnych filmov Jeden svět. Mariana Chytilová zoznámi účastníkov konferencie s výsledkami ich štvorročného úsilia vyjsť v ústrety rôznorodému publiku na webových stránkach, sociálnych sieťach, v tlačených materiáloch i pri stretnutiach naživo.

Šport, kultúrne zážitky i zábava plnohodnotne, bez nutnosti sadnúť si bokom a nepríjemného pocitu, že rušíte vidiacich? Aj na túto otázku odpovie INSPO 2020. Futbalová AC Sparta Praha a Nadačný fond Českého rozhlasu Světluška prišli s jednoduchým riešením – špeciálnym komentárom prijímaným do slúchadiel, ktorý pod názvom Nevidomý fanoušek umožnil už desiatkam nevidiacich a slabozrakých vychutnať si zápas, divadelné predstavenie i ZOO Praha. Roman Kabelka a Adam Fendrych sa podelia o to, ako a prečo sprístupňovali Online supermarket Rohlik.cz, Lukáš Pazderka o to, čo zohľadňuje Seznam.cz, aby komponenty súčasne spĺňali zadania UX návrhárov i požiadavky prístupnosti. Ľudia s ťažkým telesným postihnutím už nemusia ovládať iPad alebo iPhone výlučne spínačmi, na konferencii INSPO predstaví Jiří Menšík revolučný adaptér AMAneo BTi, ktorý umožňuje ovládať iPad napríklad pomocou štandardnej myši, trackballu, joystickovej myši, myší ovládaných pohybmi hlavy alebo ústami.

Slovom k víťazstvu

Už tradičnou súčasťou konferencie je vyhlasovanie výsledkov Ceny ČSOB Internet a můj handicap. Literárna súťaž je určená pre autorov so zdravotným postihnutím, ktorí na informovanie verejnosti o špecifikách daného zdravotného postihnutia, či na výmenu skúseností s ľuďmi s rovnakým zdravotným postihnutím, využívajú blogy, vlogy, videá, podcasty, prípadne iné formy internetovej komunikácie (Facebook, Instagram) a do 16. februára poslali odkazy na maximálne 10 najvydarenejších príspevkov zverejnených v priebehu roka 2019. Prihlasovanie do literárnej súťaže bolo uzavreté 16. februára, zmena termínu konania konferencie ho nanovo neotvorila.