Život zo skúmavky v Múzeu špeciálneho školstva

V Levoči otvárajú najnovšou výstavou veľmi aktuálne a pomerne citlivé témy.

Od 18. septembra do 30. októbra sa pod názvom Život zo skúmavky pokúsia o reflexiu problematiky umelého oplodnenia, významu pohlavného rozmnožovania ako dôležitého faktora pre udržanie biodiverzity v prírode, výchovy k rodičovstvu či rizík spojených s potratmi. „Okrem iného sa zamýšľame aj nad faktormi, ktoré spôsobujú zhoršenie prirodzených ľudských schopností rozmnožovať sa. Kladieme si otázku, či problémom prirodzeného počatia sú infekcie, nezdravá výživa, nezdravý životný štýl či stres,“ hovorí vedúca múzea Štefánia Petreková.

Zaujímavé a odborné informácie sú len jedným lákadlom. Pre návštevníkov so zrakovým postihnutím sú k dispozícii trojrozmerné učebné pomôcky ľudského tela, pohlavných orgánov, vnútromaternicového vývinu plodu, ale aj mnohé ďalšie, ktorými výstavu obohatili stredné odborné školy, a historické múzejné exponáty.

Pozvánka na výstavu Život zo skúmavky, formát jpg, 510kB

Sprievodné podujatia

„Od 23. do 27. septembra sa uskutočnia rozhovory s aktivistami občianskeho združenia Mladí ľudia a život. Hlavnými témami besied budú partnerské vzťahy, gynekológia, antikoncepcia a pohlavné prenosné infekcie,“ konkretizuje Štefánia Petreková.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči však bude po prvý raz aj súčasťou Európskej noci výskumníkov. Odštartuje ju 27. septembra o 15:00 hod. popoludním s odborníkom, MUDr. Petrom Hladkým, ktorý sa v Sanatóriu Helios v Košiciach venuje asistovanej reprodukcii. Podujatie je určené širokej verejnosti – lekárom, budúcim rodičom, všetkým, ktorí sa chcú niečo dozvedieť. Priestor dostanú nielen v otvorenej diskusii, ale aj formou individuálneho poradenstva. Vstup je voľný.

Výstava vznikla v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Sanatóriom Helios v Košiciach, Strednou zdravotníckou školou a Gymnáziom J. Francisciho Rimavského v Levoči.