• 15. október Svetový deň Bielej palice 2020
 • Začína sa písať nová kapitola – Európska únia nakoniec prijala Európsky akt o prístupnosti

  Po viac ako troch rokoch legislatívneho úsilia zdolal Európsky akt o prístupnosti (EAA) poslednú prekážku. Rada Európskej únie 9. apríla 2019 uznala dohodu z novembra minulého roku o tomto právnom predpise o prístupnosti tovarov a služieb, ktorý predstavuje míľnik v legislatíve EÚ. Európsky parlament spomínanú dohodu uznal už 13. marca. Znamená to, že smernicu je v súčasnosti potrebné transponovať do národnej legislatívy a európskych noriem.

  „Dnes sa začína písať nová kapitola o EAA: implementácia,“ povedal Wolfgang Angermann, predseda Európskej únie nevidiacich (EBU). „Je veľmi dôležité, aby všetky členské štáty EÚ brali túto fázu veľmi vážne. Musia zabezpečiť, aby sa prostredníctvom EAA naplnil prísľub o prístupnejších tovaroch a službách pre 30 miliónov nevidiacich a slabozrakých Európanov.“

  Členské štáty majú na zapracovanie väčšiny ustanovení EAA do národnej legislatívy tri roky. Európska komisia bude zároveň špecifikovať požiadavky na prístupnosť a vypracuje normy na podporu implementácie. ÚNSS bude s veľkým záujmom sledovať mimoriadne dôležitú implementáciu aktu o prístupnosti na národnej úrovni. „Naše úsilie pri presadzovaní záujmov nevidiacich a slabozrakých spotrebiteľov sa postupne pretavuje do činov. Budeme sa snažiť vstupovať do implementačného procesu, a pomáhať tak ľuďom so zrakovým postihnutím uplatňovať svoje zákonné práva,“ vyjadril sa predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislav Mamojka.

  EAA ukladá krajinám EÚ, aby zaručili na európskom trhu širokú paletu prístupných tovarov a služieb. Patria medzi ne počítače, smartfóny, automaty na lístky a odbavenie, routery, televízne prijímače, bankomaty a bankové služby, bezpečnostná komunikácia, elektronický obchod a televízne aplikácie. Nesmieme zabúdať ani na elektronické čítačky a elektronické knihy.

  ÚNSS spoločne s Európskou úniou nevidiacich a Európskym fórom zdravotného postihnutia lobuje za silný a komplexný akt o prístupnosti už od roku 2015.