Výška príspevku na pomôcku

(Právna úprava účinná od 1. 1. 2009)

Výška peňažného príspevku na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky a na kúpu psa so špeciálnym výcvikom v závislosti od ceny pomôcky a od príjmu občana vyjadreného v násobkoch sumy životného minima (ŽM) pre plnoletú fyzickú osobu je určená percentuálnou sadzbou z ceny pomôcky.

Tab. 1: Výška peňažného príspevku na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky (Príloha č. 10 zákona):

Príjem občanaCena pomôcky
do 331,94 EURdo 1695,70 EURnad 1659,70 EUR
do 2-nás. ŽM90 %95 %95 %
do 3-nás. ŽM90 %85 %90 %
do 4-nás. ŽM70 %75 %80 %
do 5-nás. ŽM50 %65 %70 %

Tab. 2: Výška peňažného príspevku na kúpu psa so špeciálnym výcvikom (Príloha č. 11 zákona):

Príjem občanaVýška príspevku
do 2-nás. ŽM100 %
do 3-nás. ŽM95 %
do 4-nás. ŽM90 %
do 5-nás. ŽM80 %

Ing. Milan Měchura

Pracovník Úradu ÚNSS