Výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa od 1. júla 2020 nemení, zostáva 4,18 eur za 1 hodinu osobnej asistencie

Podľa informácie zverejnenej na web stránke MPSVaER SR vláda SR dňa 17. júna 2020 neschválila návrh na zvýšenie sadzby za 1 hodinu osobnej asistencie zo sumy 4,18 eur na sumu 4,82 eur. V odôvodnení sa uvádza:

„Vláda však neschválila návrh na zvýšenie sadzby za jednu hodinu osobnej asistencie o 64 centov na 4,82 eura, t. j. naďalej zostane na úrovni 4,18 eura. „Vzhľadom na to, že ústavný súd rozhodol, že treba zosúladiť platnú legislatívu, čo sa týka poskytovania príspevku na asistenciu, s nálezom ústavného súdu, tak do konca roka pripravíme návrh na reformu poskytovania tejto pomoci,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Mala by vzniknúť jednotná dávka v odkázanosti, ktorá bude rozšírením existujúceho opatrovateľského príspevku. „Túto dávku dostane priamo odkázaný človek a on sa potom sám rozhodne, akú sociálnu službu si objedná alebo od koho si ju objedná,“ uzavrel Milan Krajniak.“

Zdroj:
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/prispevky-starostlivost-tazko-zdravotne-postihnutych-zvysia.html