Výnos Bielej pastelky 2018

Napriek tomu, že organizátori už teraz pracujú na 18. ročníku Bielej pastelky, finálne zúčtovanie za celý uplynulý rok sa oficiálne uzatvorilo až pred niekoľkými dňami. Aký teda bol rok 2018 vo výnosoch jednej z najdôveryhodnejších zbierok? Opäť úspešný! Finálna čiastka vyzbieraná za celý rok 2018 sa vyšplhala na krásnych 181 155,87 €. A čo to znamená, ak si to rozmeníme na drobné?

Bez darcov i dobrovoľníkov to jednoducho nejde…

Biela pastelka – to sú predovšetkým hodiny a hodiny organizačnej práce, ktorá sa začína už v januári, aby v septembri šlo všetko ako po masle. V hlavný zbierkový deň, 21. 9. 2018, sa do ulíc vydalo 3 500 dobrovoľníkov, zapojených bolo vyše 850 škôl, 60 organizačných zložiek ÚNSS. „Som nesmierne rada, že sú školy a v nich pedagógovia a žiaci či študenti, ktorí venujú svoj čas zbierke Biela pastelka. Všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa akokoľvek podieľali na realizácii zbierky patrí obrovské ďakujem. Vďaka ich úsiliu, nadšeniu, ochote, môžeme pomáhať našim klientom na ceste za sebestačným a plnohodnotným životom,“ hovorí Tatiana Winterová, riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Tohtoročný výnos hlavného zbierkového dňa dosiahol sumu 152 876,10 €, čo je historicky najvyššia vyzbieraná čiastka počas hlavného zbierkového dňa. Zbierkové tímy v jednotlivých krajoch dokázali spoločnými silami vyzbierať nasledovné sumy – Bratislavský kraj: 24 794,45 €, Nitriansky kraj: 18 986,72 €, Banskobystrický kraj: 14 929,26 €, Košický kraj: 16 688,93 €, Žilinský kraj 13 243,77 €, Trenčiansky kraj: 9 291,13 €, Prešovský kraj: 24 845,11 €, Trnavský kraj: 11 723,71 €.

Avšak zbierka Biela pastelka nie je len o hlavnom zbierkovom dni. Prispievať na ňu môžu darcovia počas celého roka. Online, prostredníctvom darovacej stránky Bielej pastelky alebo finančným darom na účet zbierky: SK23 1111 0000 0014 3025 8006. V uplynulom roku sa na ňom nazbieralo vyše 15 tisíc €. Do stacionárnych pokladničiek, čo je ďalšia forma darovania, sme vyzbierali takmer 9 000 €. Darovacích SMS sme obdržali takmer 3 500 v hodnote 7 080 €.

Celkovo dosiahla vyzbieraná suma za rok 2018 výšku 181 155,87 €, z čoho čistý výnos predstavuje 153 786,62 €.

Biela pastelka je „dospelá“

Tohto roku si zbierka Biela pastelka pripomína 18. ročník. Pri jej zrode stál aktívny člen i funkcionár ÚNSS, Jozef Zbranek, vďaka ktorému sa dostala na Slovensko. Aktívnym je pri zbierkovaní dodnes. Čo ho motivuje byť už takmer dve desaťročia zapáleným dobrovoľníkom? „Tých motivačných činiteľov je viac. Možno ani všetky nevymenujem, pretože si na všetky rýchlo nespomeniem alebo, dokonca, ani si ich hneď neuvedomím, lebo som si takéto otázky nikdy klásť nemusel… Dobre poznám zákulisie zbierky, za tie roky som si už vyskúšal všetky pozície. Viem komu jej výnos slúži. Bežne by človeka nenapadlo, koľko rozmanitých činností a práce s pastelkou súvisí… Zmyslom je rozvíjať začatú prácu, do ktorej človek vložil veľa energie, dalo by sa veľa hovoriť o spolupráci so skvelými ľuďmi, pozitívnych reakciách, znie to možno frázovito, ale je to prosto srdcovka. Po vlaňajšej udalosti, ktorá mi vážne zasiahla do života, pribudla ďalšia motivácia, takže ťažko to zosumarizovať…,“ dodáva s úsmevom Jozef Zbranek, odborný pracovník Odd. rozvoja spolkovej činnosti ÚNSS a „duchovný otec“ zbierky Biela pastelka.

Fotografia: Návštevníci eventov mali možnosť dať si zmerať vnútroočný tlak či stav sietnice.

Fotografia: Dobrovoľníci v družnej debate s jedným z moderátorov – Dodom Kuriľákom.

Fotografia: Z eventu v Žiline: S ľuďmi hovoríme o našej činnosti i pomôckach, ktoré využívajú nevidiaci a slabozrakí. Vyskúšať si môžu aj stroj na Braillovo písmo.

Fotografia: Malým darcom sme maľovali na tvár.

Fotografia: V Košiciach zahral Ladislav Ballay na heligónku.

Fotografia: Za dobrovoľný príspevok získali darcovia symbol zbierky – spinku v tvare pastelky.

Foto: Eva Amzler a archív ÚNSS