Výnos 21. ročníka Bielej pastelky príjemne prekvapil

Verejná zbierka Biela pastelka pomáha už viac ako dvadsať rokov. Vďaka nej môže Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) dofinancovať svoje bezplatné služby, poskytovať pomoc v oblasti obhajoby záujmov a práv ľudí so zrakovým postihnutím, ale aj podporiť rôzne podujatia či osvetové aktivity.

Pre zbierku sú ťažiskové dve obdobia. Tým prvým je hlavný zbierkový deň, ktorý sa uskutočnil 23. septembra 2022 a jeho výsledok predčil očakávania organizátorov. Finálna čiastka takmer dosiahla výšku celoročného výnosu predošlého ročníka (234 415,81 €). Symbolické počítadlo sa zastavilo na sume 211 786,96  €.

21. ročník verejnej zbierky Biela pastelka pokračoval až do 31. decembra 2022. Darcovia mohli naďalej venovať dobrovoľný príspevok prostredníctvom SMS brán, stacionárnych pokladničiek alebo online. Rok 2022 ukončila zbierka s výsledkom 258 334,26 €. Do prenosných pokladničiek sa vyzbieralo 199 629,50 €. Dobrovoľný príspevok do stacionárnych pokladničiek dosiahol čiastku 25 951,85 €. Prostredníctvom SMS príspevkov venovali darcovia na konto zbierky 19 042 €. Online dary predstavujú čiastku 13 710,91 €.

„Každý ročník zbierky Biela pastelka začíname úplne odznova. Som rada, že 21. ročník uzatvárame s takým úžasným výsledkom. Teším sa, že sa vytvára tím, ktorý dokáže ťahať za jeden povraz. Od spolupráce našej organizácie s kreatívnou agentúrou, cez kolegov, ktorí koordinujú jednotlivé kraje a spájajú sa so školami, až po našich dobrovoľníkov v uliciach. Všetkým ďakujem, pretože každý jeden článok je dôležitý a nenahraditeľný. Ešte raz by som chcela vyjadriť veľkú vďaku mojim kolegom, členom našej organizácie, pedagógom i žiakom a študentom. Bez ich zanietenia by zbierka nemohla fungovať. A, samozrejme, veľké ďakujeme všetkým darcom a darkyniam, napriek náročnej dobe na nás nezabudli. Veľmi si to vážime,“ povedala Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.

Aktuálne už organizátori pracujú na 22. ročníku verejnej zbierky Biela pastelka.